Ontmoeting met Sue Johnson

In levende lijve

Als relatietherapeut droomde ik er al een paar jaar van om Sue Johnson ooit in levende lijve te kunnen ontmoeten. Sue is een Canadese psychologe en wereldwijd het inspirerende boegbeeld van EFT. In april 2018 gaf ze een Masterclass in Utrecht, waar ik haar enthousiasme en begeestering aan den lijve heb mogen ervaren. En eindelijk had ik de eer om haar te horen vertellen over hechting en emoties. 

In 2017 overwoog ik al eens een reis naar San Diego voor de EFT Summit, maar de jetlag en de prijs van het vliegtuigticket hielden me tegen.. Stichting EFT Nederland organiseerde dit jaar gelukkig het grote EFT-congres 'Embracing differences: attachment in times of uncertainty' in de Jaarbeurs van Utrecht. Geen jetlag en een goedkoop treinticket! 

Attunement en empathie

In haar workshop 'Learning to work with difficult couples; bendrukte ze hoe belangrijk attunement en empathie zijn in een sessie:

Deciphering the language of love is now possible with the recent scientific insights. Attachment science is helping couples master communication and connection, and getting through conflict. Many couples struggle when partners distance themselves emotionally from each other. Emotionally focused therapy helps people bridge these gaps and communicate their needs and feelings. EFT gives people the skills to sculpt and keep love, even if partners are very different. Safe connection and a secure base is key to overcome these differences. The science of attachment gives us a guide to relationship repair and stability.

Hechting herstellen 

Mijn verwachtingen werden ruimschoots ingelost. Ze is een van de meest begeesterende sprekers die ik ooit aan het woord heb gehoord. Haar EFT plattegrond leerde me enkele jaren geleden al hoe ik als relatietherapeut de hechting kan herstellen tussen 2 partners. Immers, als de band is hersteld, dan kunnen stellen zelf hun problemen oplossen. EFT is ijzersterk voor de Liefde

An Ubben en ik in Utrecht

An Ubben en ik in Utrecht

Mijn EFT collega An Ubben (rechts) maakte een foto/selfie van ons tijdens de masterclass met Sue op vrijdagavond. Op de achtergrond, in het rode hartje, zie je Sue (de rode balk beschermt de privacy van het koppel op de video).  

Hechten

Wil je ook weten hoe jij en je partner zich opnieuw, en anders, aan elkaar kunnen hechten? Je bent welkom voor een kennismakingsgesprek. Of zoals mijn supervisor Karin Wagenaar het beschrijft: Ik help mensen bewegen, partners het vertrouwen geven dat ze naar elkaar toe kunnen en mogen bewegen, en zo hun verbinding herstellen. 

Lessen in liefde

Meer lezen over Sue? Mijn Duet-collega Rika Ponnet viel in 2014 met haar gat in de boter en vloog voor Feeling naar Ottawa en sprak er met Sue. ze schreef er een prachtig artikel over: In gesprek met Sue Johnson , Lessen in liefde. 

Ik denk aan Sue en haar kijk op de liefde. En ik besef dat zij, noch Bowlby, de magie uit de liefde hebben gehaald, maar ze juist hebben toegevoegd. Ze hebben de kaart gevonden die ons kan helpen in onze menselijke zoektocht naar liefde en verbon-denheid, in het vinden van wat niet minder is dan de graal. De tocht moeten we zelf maken. 
— Rika Ponnet

Gepost door Jasmien

Tussen autonomie en verbinding

Op 6 februari 2018 volg ik een workshop ‘Differentiatie is niet voor watjes’ in Mechelen, georganiseerd door de School voor Relatietherapie. Over het evenwicht tussen individualiteit en emotionele verbondenheid  in een relatie. .

In balans

stephane-delval-394801.jpg

Alle koppels slingeren in hun relatie tussen autonomie en verbinding. Hoe hou je rekening met jezelf, je eigen behoeften, zonder dat dit ten koste gaat van de ander en hoe hou je rekening met de behoeften van anderen zonder dat dit ten koste gaat van jezelf? 

Dit zijn vragen waarmee we voortdurend en een heel leven lang worstelen. Wanneer je teveel rekening houdt met de behoeften, wensen en verlangens van anderen kan dit ten koste gaan van jezelf. Andersom, wanneer je alleen maar aan je eigen behoeften denkt, kan dit ten koste gaan van de verbondenheid of relaties met anderen.

De uitdaging waar ieder mens voor staat is beide basisbehoeften in balans te krijgen en te houden. Verantwoordelijk zijn, en goed zorgen voor jezelf, maar ook oog houden en zorgdragen voor de mensen om je heen.

Eigen wensen en verlangens

Autonomie betekent niet zozeer dat je veel dingen alleen moet doen, maar vooral dat je als partner je eigenheid niet verliest, dat je niet samensmelt met de ander. Dat je zelf bepaalt wat je wel en niet wilt. Niet op een manier van ‘ik trek me niets van jou aan en ga mijn gang’, want dan ontbreekt de verbinding. Maar het is wel belangrijk om oog te houden voor je eigen wensen en verlangens, in plaats van je volledig te richten op de ander. Autonomie is niet onafhankelijk zijn, maar: jezelf kunnen zijn in de relatie. Autonomie betekent in staat kunnen zijn te vertellen wat je wilt, en vervolgens te kijken of dat ook kan. Soms is iets niet mogelijk, het is altijd geven en nemen.” 

Stevig op eigen benen
Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit,  beschrijft het als volgt:  "Partners zijn beter in staat zijn om een goede relatie te hebben en te houden, en de dingen te doen of te laten die daarvoor nodig zijn, wanneer er aan twee voorwaarden wordt voldaan: veilige verbondenheid enerzijds en autonomie, of authenticiteit anderzijds. Waar het op neerkomt is dat partners binnen de verbondenheid met de partner hun autonomie weten te behouden. Dat beide partners stevig op eigen benen staan in de relatie."

Wanneer er in de relatie te weinig verbondenheid is raken de partners onthecht: zij trekken zich terug of worden onbereikbaar voor elkaar. Dan leven partners langs elkaar heen of zoeken hun heil elders: in hun werk, de loopclub of een affaire. Wanneer er in de relatie te weinig autonomie is raken mensen verstikt: één of beide partners leveren zich uit aan de relatie, waarbij de persoonlijke eigenheid en authenticiteit verdwijnt. Dan verliest men de regie en raakt men verwijderd van zichzelf. Beide situaties leiden tot stress en onvrede

Intimitieit

Waar het om gaat is dat we intimiteit kunnen ervaren en de partner kunnen steunen zonder dat de eigen wensen en behoeften in het gedrang komen.Wil je kijken hoe je als koppel erin slaagt om individualiteit en verbondenheid te behouden, los van de intensiteit van gevoelens en emotionele druk van hun partner?

Ik kijk graag mee hoe jullie in relatie kunnen staan en toch jullie eigenheid kunnen behouden. En helder kunnen zijn over wie je bent en wat belangrijk voor je is. Maak een afspraak: www.focus-op-verbinding.be/contact/ 

Meer lezen?

- Op vrijdag 6 oktober 2017 werd door prof. dr. Esther Kluwer de Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn: http://loveup.nl/hoe-en-waarom-duurzame-relaties/ 

- http://www.schoolvoorrelatietherapie.be

gepost door Jasmien

everton-vila-140207.jpg

Supervisie met Esther Perel

De School voor Relatietherapie organiseerde in 2015 een druk bijgewoond en enthousiast onthaald congres in Antwerpen met de Belgisch-Amerikaanse relatietherapeute en seksuologe Esther Perel. Ze deelde haar unieke benadering met 400 professionals. Ik hing aan haar lippen en het smaakte naar meer. 

In 2016 volgde ik dan ook terug een masterclass bij haar: een intensieve klinische training met een beperktere groep. 

Aansluitend bij deze dagen volg ik op 22 en 23 mei 2017 verdieping en supervisie bij Perel. Ik kijk er naar uit! 

Ik ben en blijf in de eerste plaats EFT therapeut, maar als het bij koppels over ontrouw gaat, is EFT vaak niet helemaal toepasbaar, en is het denkkader van Perel een mooie bril om naar de betekenis van een affaire te kijken. Cliënten bepalen uiteraard mee welke insteek het beste werkt.

Indeed, when we seek the gaze of another, it isn’t always our partner we are turning away from but the person we have ourselves become. We are not seeking another partner, but another self. Couples who reinvent themselves are able to bring this other self into their existing relationship.
— Perel

De TED talks van Perel zijn miljoenen keren bekeken. In dit filmpje legt ze nog meer uit hoe je vertrouwen kunt herstellen, eens het gebroken is: once-trust-is-broken-can-it-be-healed

De School voor Relatietherapie wil een gemeenschap van therapeuten creëren, om een frisse benadering van relatietherapie te ontwikkelen. Als relatietherapeut wil ik daar graag deel van uit maken, om steeds beter te worden en te groeien in mijn job. Esther Perel biedt een veilige en ondersteunende omgeving om therapeuten uit te dagen en te inspireren in dit werk.

De supervisie zal focussen op relatietherapie vanuit een multidisciplinair en multicultureel perspectief, met speciale aandacht voor thema’s in verband met seksualiteit en ontrouw. Esther Perel integreert psychodynamische, hechtings- en systemische theorieën en ook sekstherapie, psychodrama en lichaamsgerichte benaderingen.

WIE IS PEREL?

Esther Perel is trainer, therapeut en een internationaal erkende autoriteit op het vlak van relatietherapie, interculturele relaties en seksualiteit. Ze schreef de internationale bestseller Mating in Captivity, in het Nederlands vertaald als Erotische intelligentie. Ze is opgeleid en gesuperviseerd door niemand minder dan Dr. Salvador Minuchin. Perel spreekt 9 talen (waaronder Nederlands) en is een veel gevraagde spreker over de ganse wereld.

Meer lezen? 
www.estherperel.com

gepost door Jasmien

Partnergeweld anders bekeken. Over koppels die vechten voor de liefde.

Op de studiedag voor systemische counselors op 2/12 van de BVRGS volgde ik een workshop bij Jef Slootmaeckers, collega EFT-therapeut, over partnergeweld. 

Als relatietherapeut werk ik met koppels die regelmatig stevig in de clinch gaan. 

Spanningen, conflicten die escaleren. Scheldpartijen die soms omslaan in fysiek geweld… Trekken, duwen, slaan. Roepen. Gooien met borden. Mensen die voor elkaar kiezen en elkaar toch pijn doen. De schaamte en het schuldgevoel is vaak groot. Mensen nemen zich vaak voor het nooit meer zover te laten komen, doen hun uiterste best en toch gebeurt het een paar weken later opnieuw. Hoe kan een relatietherapeut dit begrijpen? Hoe kan een koppel hiermee aan de slag gaan? 

Gaat partnergeweld over macht en ongelijkheid? Gaat het over daders en slachtoffers? Leidt deze kijk tot het gewenste effect? Voelen mensen zich dan begrepen en gehoord? 

Of gaat het over Liefde? Over de strijd voor verbondenheid? 

Koppels zeggen vaak de volgende dingen: 

“Als hij me voortdurend totaal negeert, krijgt ik het gevoel dat ik steeds minder beteken voor hem. Uiteindelijk ben ik tot alles in staat om hem te laten luisteren.”

“De verwijten blijven maar komen. Het stopt nooit. Het geeft me het gevoel dat ik niet meer kan ademen. De enige weg eruit is uitbreken.”

“ Als ik het gevoel heb dat hij emotioneel onbereikbaar is, dan slaan de stoppen soms bij mij door. ik vind het verschrikkelijk, maar het is vaak sterker dan mezelf. ” 

“Ik weet zelfs niet meer waarover de ruzie gaat, maar plots merk ik dat we aan het vechten zijn.”

We maken een onderscheid tussen ‘koud' en ‘warm' geweld. Koud geweld is emotieloos geweld. Daar gaat deze blog niet over. Warm geweld daarentegen is meestal een emotionele strijd om verbondenheid. Een strijd om gehoord te worden. 

Partnergeweld gaat meer over de impasse die het wederzijds verlies van liefde, verbinding en betrouwbaarheid met zich meebrengt dan over macht en ongelijkheid in de relatie.
— Jef Slootmaeckers

Vechten jullie als koppel voor de liefde, letterlijk en figuurlijk? Wil je het geweld anders bekijken en vooràl er anders mee omgaan?

Je bent welkom in mijn praktijk voor een gesprek. ik kijk samen met jullie naar het negatieve patroon, en help jullie om de negatieve spiraal om te buigen. 

gepost door Jasmien 

De Wetten van de Liefde

Als het over relatietherapie gaat, is de Canadese professor dr. Sue Johnson voor velen een grote inspirator. In dit prachtige filmpje vertelt ze over de geheimen van de Liefde. Liefde en Verbondenheid zijn volgens haar essentieel in een mensenleven: juist ons vermogen om op anderen te vertrouwen maakt ons sterk. Liefdesrelaties geven ons kracht.

Haar bestseller 'Houd me vast' ging bij ons als zoete broodjes over de toonbank.

In de jaaropleiding partnerrelatietherapie die ik volgde in 2014-2015, kwam dit model 'Emotionally Focused Therapy (EFT)' uitgebreid aan bod. Ik raakte er zoals velen begeesterd door en het smaakt naar meer. In oktober 2015 volg ik de tweede EFT training in Vlaanderen bij Lieven Migerode. Ik kijk er ongelooflijk naar uit en hou jullie posted.

Voor wie liever een goed Nederlands artikel leest, is het verslag van mijn Duet-collega Rika Ponnet een must read. Ze had het voorrecht om dr. Johnson te bezoeken in Ottawa...

gepost door Jasmien

LOVE.jpg

Over contextuele therapie

De grondlegger en geestelijke vader van het contextuele denken en de intergenerationele therapie is de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy. Zijn belangrijkste boek 'Tussen Geven en Nemen' verscheen in 1986 en heeft sindsdien duizenden mensen aangezet om individualiteit en verbondenheid in evenwicht te brengen.

FOCUS-OP-VERBINDING kijkt met een contextuele bril naar het verhaal van mensen en koppels. Contextuele therapie maakt deel uit van de systeemtherapie.

Read More