Thomas More & het EFT proces als een reis

Op 22 maart en 4 april 2019 gaf ik 2 dagen les over relaties en gehechtheid voor de 12 studenten van het postgraduaat systeemcounseling, Thomas More, ism het IPRR.

Dat was boeiend en uitdagend om te doen, en een goede reden voor mij om nog eens een aantal zaken en theoretische beginselen heel grondig door te nemen.

EFT is een dankbaar denkkader, want erg herkenbaar en invoelbaar en door het optimisme en de focus op herstelkansen een hoopvol paradigma. EFT-lectuur is voor mij bijna als poëzie, ik vind het soms zo schoon dat het mij ontroert.

In de krokusvakantie heb ik me nog eens vastgebeten in de literatuur over gehechtheid. Stapels boeken op de keukentafel, in het goede gezelschap van John Bowlby.

In het boek ‘Veilig verbinden, Emotionally Focused Therapy’ van Sue Johnson kwam ik dit prachtige stukje tegen over het EFT proces:

Het EFT proces is een reis:

 • van vervreemding naar emotionele betrokkenheid

 • van behoedzaamheid, zelfverdediging en zelfbescherming naar openheid en het durven nemen van risico’s

 • van passieve machteloosheid in de meedogenloze dans van de relatie naar een besef dat men in staat is die dans actief vorm te geven

 • van het vertwijfeld beschuldigen van de ander naar een besef dat elke partner het de ander moeilijk maakt om responsief en zorgzaam te zijn

 • van een focus op de fouten van de ander naar de ontdekking van de eigen angsten en verlangens

 • maar bovenal, van isolement naar verbondenheid.

Voor de meeste paren is dit geen gemakkelijke reis, zelfs niet onder de leiding van een doorgewinterde therapeut. Willen jullie nieuwe danspassen leren om een nieuw patroon te dansen? een patroon van veilige verbondenheid?

Welkom! Maak een afspraak .

gepost door Jasmien

trilogie.jpg

over Natuurlijke selectie en Liefde

Dear Charles, mijn Historische Held, 

Darwin.png

12 februari 2019, Happy Birthday! 

In 2000-2001 bracht ik zowat een jaar door in uw excellent gezelschap, dankzij de begeesterende lessen Wijsgerige Antropologie van Johan Braeckman. Een jaar lang bedolven onder uw boeken, boeken over uw boeken, uw kattebelletjes, uw correspondentie met duizenden brieven, uw ideeën over eendenmossels, uw autobiografie, uw verslag over oa uw zeeziekte op de Beagle. Ondergedompeld in uw wetenschappelijke zoektocht. 

Je schreef over natuurlijke selectie… en ook over koetjes en kalfjes en familieaangelegenheden. Lezers krijgen na een tijd het gevoel u goed te kennen. Sta me toe dat ik u vanaf nu tutoyeer. 

Mijn eindverhandeling leverde ik netjes af op de Blandijnberg, eind juni ‘01. Mijn samenzijn met jou in Gent bleek evenwel een levensvormende ervaring zonder weerga. 

Als EFT relatietherapeuten zijn we wereldwijd de pleitbezorgers van een sterke emotionele connectie tussen partners. Jouw boeken staan achter mij in mijn boekenkast, als een symbolische ruggesteun. Als ik werk samen met koppels aan veilige verbinding, leun ik op jou. 
Want. Hechting, de pijler van EFT, is een aangeboren, motiverende kracht. Zo weten we, mede dank zij jou. We zijn als mens ‘wired for connection’. Graag zien en graag gezien worden maakt deel uit van ons genetisch programma. Het is de sterkste drijfveer in ons bestaan. Of zoals Sue Johnson schrijft: “...het dicht bij je houden van dierbaren is een schitterende overlevingstechniek die door de evolutie en door natuurlijke selectie is ingeslepen”. 

Van dat wezenlijke inzicht ben jij, als geestelijke vader van de evolutietheorie, mee de sterkhouder. 

Je was ook een aimabel man, geen beeldenstormende rebel, maar integendeel een minzame mens, die zijn vrouw Emma en kinderen intens liefhad. Je moeder stierf toen je 8 jaar was, je hebt haar ongetwijfeld diep gemist. Je oudste dochter Annie stierf toen ze 10 was. Je was er kapot van. Je was vaak ziek. John Bowlby, mijn andere Held, schreef later in een biografie over jou dat die ingrijpende verlieservaringen jouw ziekzijn wellicht hebben beïnvloed.

Het is de grote verdienste van Bowlby en Johnson dat we nu een ijzersterke plattegrond hebben in het landschap van de Liefde. Maar in de allereerste plaats ben ik schatplichtig aan u. 

Sincerely yours, 

Hoogachtend, dankbaar en hartelijk, 
Jasmien

Boeken (en zo).

Liefde in verhouding – Een nieuw perspectief op trouw en ontrouw

Voor het tijdschrift Systeemtherapie (www.tijdschriftsysteemtherapie.nl) scheef ik deze zomer een recensie van het nieuwste boek van Esther Perel. De Belgisch-Amerikaanse relatietherapeut die wereldwijd furore maakt met haar discours over ontrouw.

Het tijdschrift viel vorige week vrijdag in mijn brievenbus. Blij met het eindresultaat - na wat zomers schrijfwerk en een fijne correspondentie met de eindredacteurs. Ik volgde enkele masterclasses en workshops bij Perel (de School voor Relatietherapie werkt nauw samen met Perel en nodigt haar regelmatig uit). Haar stem is een grote meerwaarde voor mijn praktijkwerk. Als het over de liefde gaat hebben we sterke stemmen nodig. Want de liefde is veel te belangrijk om aan clichés en simplismen over te laten. Voor het eerst in de geschiedenis proberen we immers geborgenheid en avontuur te verenigen in het huwelijk.

 • Wil je kijken naar trouw en ontrouw in je relatie?

 • Had je een affaire en wil je bekijken of en hoe jullie dit als koppel kunnen herstellen?

 • Werd/ben je verliefd en zet het je relatie onder druk?

 • Ik kijk graag met jullie mee.

De volledige recensie lees je hier:

Liefde in verhouding Een nieuw perspectief op trouw en ontrouw

Esther Perel (2018).

Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers B.V.: Nederlandstalig. 352 pp., € 20,-. ISBN 9789400509092.

Schermafbeelding 2018-12-06 om 22.22.16.png

Kan een psychotherapeute ook rocksterallures hebben? Als je Esther Perel heet, in New York woont en de wereld rondreist om over liefde, lust en ontrouw te praten, wel. In 2015 kreeg ze een theaterzaal gevuld in Antwerpen voor de School voor Relatietherapie. Zoals ze over het podium danste met haar headset en sprak over seksualiteit en erotiek, had ze de vierhonderd therapeuten in de zaal in haar elegante broekzak. Ze jongleert met existentiële paradoxen en het publiek hangt aan haar gestifte lippen.

Oorspronkelijk is ze opgeleid in de psychodynamische psychotherapie. Ze werkte vele jaren samen met Salvador Minuchin (de geestelijk vader van structurele gezinstherapie). Systeemtheorie noemt ze haar bakermat. Haar eerste boek schreef ze naar aanleiding van de Clinton-Lewinski affaire en was een internationale bestseller in 2007. Het droeg de sublieme titel Mating in captivity (naar een gedicht van D.H. Lawrence). Ondertussen is haar tweede boek uit: The state of affairs of in het Nederlands: Liefde in verhouding. Op de cover van het boek legt een zwart luciferdoosje uit waar het boek over gaat. Twee lucifers in het open doosje, eentje erbuiten. Een vurig beeld met blauwe zwavel tegen een helrode achtergrond. De afstand tussen de twee lucifers in het doosje is groot. De ene lucifer wendt zich af en zoekt schuin contact met de derde lucifer buiten het doosje. Ziedaar, de driehoek met zijn drie hoofdrolspelers.

Perel is een Belgische vrouw die opgroeide als dochter van een naaister in Hoboken, als kind van twee Joods-Poolse holocaustoverlevers. Haar ouders hadden een kledingzaak in de Antwerpse Abdijstraat. In interviews vertelt ze soms openhartig over die wortels en hoe die haar ideeën hebben beïnvloed. Ze benadrukt dat haar ouders na de kampen resoluut voor het leven kozen, voor speelse vitaliteit. Ondanks dat ze bedrogen waren, weliswaar niet door elkaar, maar wel door de mensheid. Erotiek en levendigheid als een tegengif tegen de dood.

Heel wat mensen kennen haar al van haar twee TED-talks over seks en affaires, die online nog steeds veel bekeken worden. Ze is niet alleen therapeut, maar ook schrijver, trainer en spreker. Ook zij is een dwerg op de schouders van reuzen (o.a. Stephen Mitchell, Adam Philips, Gina Ogden, Jack Morin enz.) maar dan wel een dwerg met sexappeal. Ze slaagt er heel verdienstelijk in om het debat een stem (met Frans accent) te geven, een begeesterend en ontschuldigend discours neer te zetten. Haar verhaal slaat wereldwijd aan en brengt een gesprek op gang over het huwelijk en monogamie, over de balans tussen veiligheid en vrijheid, tussen stabiliteit en avontuur. Over ontrouw als een ontdekkingstocht naar het Zelf.

Ze herhaalt zichzelf in haar nieuwste boek, het leidmotief uit haar TED-talks komt terug. Maar zelfs dat stoort weinig, omdat het de consistentie en coherentie van haar denkkader enkel strakker aantrekt. In dit tweede veelgeprezen boek diept ze op een heel verfrissende en inspirerende wijze het tiende hoofdstuk uit haar eerste boek uit. Liefde in verhouding is opgebouwd als een vierluik: Voorbereiding, De gevolgen, Betekenissen en motieven en Voor altijd. Ze schrijft over affaires, niet omdat ze daar per se voorstander van is. Wel omdat die ons veel vertellen over liefdesrelaties. Ze gebruikt ontrouw als toegang tot het complexe landschap van relaties in de eenentwintigste eeuw; en geeft daarmee een unieke inkijk in de spelonken van het menselijk hart.

Perel schetst ook een verhelderende sociologische benadering van de geschiedenis van het huwelijk aan de hand van drie generaties vrouwen: Maria als vrouw uit de jaren vijftig, Silvia als babyboomer en haar tweeling Zac en Michelle, typische millenials. Voor Maria was het huwelijk voornamelijk een economisch instituut met weinig uitstapmogelijkheden. Silvia kon al haar eigen leven en dus ook de liefde in eigen hand nemen, dankzij feminisme, anticonceptie en abortus. Voor Zac en Michelle brengt het huwelijk dan weer verwachtingen met zich mee die zijn gegroeid tot epische proporties. Anno 2018 trouwen jonge mensen pas nadat ze alle andere belangrijke levenstaken hebben geregeld, in plaats van hoe het vroeger was voor onze grootouders: het huwelijk als een springplank naar volwassenheid en ouderschap. Voor het eerst in de geschiedenis proberen we geborgenheid en avontuur te verenigen in het huwelijk. Bovendien leven we twee keer zo lang. Een huzarenstuk?

Perel.jpg

Al lezend wordt de lezer uitgedaagd zijn eigen denkbeelden over monogamie, seks en verraad kritisch te onderzoeken en tegen het licht te houden, en niet te blijven hangen in uitgewoonde ideeën en clichébeelden. Perel laat alle diepmenselijke emoties de revue passeren: een duizelingwekkende caleidoscoop van intense gewaarwordingen. Jaloezie, wraak, schaamte, angst, vergelding, hartstocht, macht, met toch steeds een ondertoon van mededogen en mildheid voor alle betrokkenen.

Zelf vind ik het allerlaatste deel misschien wel het boeiendste: ‘Wat kan een huwelijk leren van ontrouw?’ Kunnen we als koppel de affaire gewoon overslaan, ons de pijn van het verraad besparen en meteen de winst uit de crisis halen, de erotische vitaliteit in onze verbintenis injecteren? Posttraumatische groei zonder trauma? Volgens Perel kunnen we onze relatie onmogelijk affaire-proof maken, en al helemaal niet met controle en veiligheidsmaatregelen. Transgressie (denk aan een overschrijding of een overtreding) wordt daardoor net nog aanlokkelijker. Zelfs in open relaties met duidelijke afspraken, zo benadrukt ze, is er ontrouw. Mensen laten zich overal ter wereld steeds opnieuw verleiden door het verbodene. Als we afspreken dat enkel tongzoenen met een derde niet kan, dan zal net die kus voortaan de ultieme verlokking belichamen, met grensoverschrijding als drijfveer. De kracht van het verbodene is een deel van wie we zijn, van onze condition humaine. We moeten eerder leren leven met de onzekerheden. Ze moedigt koppels aan om hier open, emotioneel riskante gesprekken over te voeren, die nieuwsgierig maken naar elkaar. Spelen met rondzwervende verlangens en de energie van die verlangens terugvoeren naar de partnerrelatie. De verleiding van het verbodene niet negeren, maar de kracht ervan temperen door het uit te nodigen in de relatie. Bovenal moedigt ze geliefden aan om het gesprek over al deze complexe zaken aan te gaan, het erover te hebben, en niet te wachten tot het onheil geschied is en de crisis ons daar toe dwingt.

Dit bijzondere boek brengt literatuur die een beetje schuurt, knaagt aan de randen van onze normen en waarden. Het zet onze vanzelfsprekende overtuigingen wat op losse schroeven en daagt ons uit om platitudes te overstijgen. De realiteit is gelaagder en ingewikkelder dan we spontaan denken. In het boek vindt de lezer ook meer dan genoeg troost door herkenbaarheid: die slingert als een rode draad doorheen de hoofdstukken.

Perel biedt leesvoer voor koppels, bedriegers en bedrogenen, maar ook voor relatietherapeuten. Ze biedt kapstokken en bruikbare concepten om mee aan de slag te gaan met paren, maar werkt geen omlijnde methode uit, laat staan een protocol. Ze schetst eerder een benadering. Toch heb ik er veel aan als relatietherapeut in de sessies met koppels. Een interview uit The Guardian beëindigt ze als volgt: ‘I absolutely don’t think I’m for everyone.’ Ook dit boek, haar stijl en haar ideeën zijn niet bruikbaar voor iedereen. Desalniettemin is het verrijkend om eens door een hele andere bril te kijken.

Dat Perel geen kleur bekent doorheen haar boek, of toch niet echt, werkt ook als een soort van cliffhanger. De lezer wacht onbewust ongeduldig op de ontknoping. Er volgen echter helemaal geen sterke confidenties zoals bijvoorbeeld de nochtans door haar geprezen Beyoncé in haar zesde album 'Lemonade' wel deed. Ik betrap mezelf erop al lezend uit te kijken naar een ontboezeming. Op welke manier verhoudt ze zich persoonlijk tot het thema? Wat vindt ze er van, als ze haar morele neutraliteit even opschort en vanuit haar eigen menselijke weerloosheid en verlaatbaarheid spreekt? Die ontboezeming blijft uit, en dat werkt voor mij als een spanningsboog: ik wacht op een clou of ontknoping die er niet komt.

In het beste geval zet dit werk aan tot autonomie van denken van de lezer, bijvoorbeeld door te beseffen dat alles van waarde weerloos is, dat exclusiviteit een eigenschap is van alles wat waardevol is en dat we allemaal een diepgeworteld verlangen hebben om voor die ene persoon de allerbelangrijkste te zijn. In het slechtste geval kan dit boek beschouwd worden als een geraffineerde vrijbrief voor wie zichzelf wil bedienen?

Kleur bekennen is wat uitgerekend de filosoof die op de cover van haar boek geciteerd wordt, wel doet, zij het met milde ironie. Alain de Botton (2012) noemt een huwelijk een kooi, maar ook een mirakel van beschaving en vriendelijkheid waar we allebei elke dag dankbaar voor mogen zijn.

Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en (EFT) relatietherapeut. Ze werkt voor Duet relatiebemiddeling en in haar eigen praktijk. E-mail: jasmien@focus-op-verbinding.be .

Literatuur Botton, A.de (2012). How to think more about sex. London: Pan Macmillan.

gepost door Jasmien

Alleen met jou

Geloof en Hoop in de Liefde

Alleenmetjoufoto.jpg

Slechts af en toe verschijnt er een boek over relaties en liefde dat werkelijk vernieuwt, heruitvindt, ontroert. Mijn Duet-collega Rika Ponnet heeft zo’n verfrissend boek geschreven. Voor de fans van ‘Blijf bij mij’ is er veel herkenbaar en slingert de rode draad helder en herkenbaar verder. 

'Alleen met jou' borduurt weliswaar verder op haar bestseller ‘Blijf bij mij’ en de hechtingstheorie van Britse psychiater Bowlby  maar Ponnet doet dat op zo’n manier dat het een intellectueel en emotioneel genot is om haar betoog en verhalen te lezen. 

Ze kent de hechtingstheorie (als plattegrond in het landschap van de liefde) door en door, en weet deze als geen ander tot leven te brengen. Met een unieke & bezielde bril kijkt ze mild naar de Liefde. 

De liefde laat zich weten, voelen en gewaarworden. Dat doen we met ons hoofd, ons hart, en ons buikgevoel. 

Onze diepste verlangens

Een pleidooi voor de liefde, een eerbetoon aan de mens die gemaakt is om zich te verbinden, elke keer opnieuw. Onze genetische bagage spoort ons aan om te beminnen. Dat maakt ons weerloos maar we hebben geen andere keuze dan onze diepste verlangens als belangrijkste leidraad te nemen.  

‘Alleen met jou’ is wat milder dan haar eerste 2 boeken, doorleefder ook. Ponnet reikt ook een wonderlijk vocabularium aan: primarkdaten, liefdesnomaden, grijzigheden, gevoelsecho’s, verlangpaniek, liefdesacht (naar de lemniscaat van S. Woolley).. 

Het vraagt wel wat focus van de lezer om het intellectuele en emotionele proces van de auteur van de afgelopen 6 jaar (sinds ‘Blijf bij mij’) bij te benen. maar de beloning is groot. Een prachtig boek dat me diep geraakt heeft. Het geeft hoop en troost. 

Las je het boek en heb je vragen over je (verlangen naar een) relatie? ik kijk graag met je mee.

meer lezen: Alleen met jou, De terugkeer van de romantische liefde, Rika Ponnet.

gepost door Jasmien

EFT Plus met Yolanda

Yolanda von Hockauf, een Candese EFT therapeute met Nederlandse wortels, komt in september weer naar Oisterwijk, NL. Op 14 en 15 september volg ik voor de 2e keer een tweedaagse intensieve training bij haar.  Ik kijk er reikhalzend naar uit. 

Yolanda is een collega van Sue Johnson van het eerste uur, sinds de jaren ‘80. Ze ademt EFT en heeft me het model nog beter doen begrijpen en ervaren. Vorig jaar, 2017, ging de fantastische verdiepingstraining over emotioneel attunement en 'selfcompassion'..  Die EFT Plus van 2017 is me een heel jaar bijgebleven, dicht bij mijn hart. 

Dit jaar gaat het over: "Pursuing and Withdrawing: Our Couples and Us”. De achtervolgende partner zoekt of vecht voor emotionele nabijheid, terwijl de partner die zich terugtrekt veelal probeert te vermijden overweldigd te worden door een gevoel van falen of de vrees geen liefde waard te zijn.

De focus ligt ook dit jaar op de therapeut: Helping you to grow and expand in your self-awareness and ability to be more present with yourself and your couples.   Opgebouwd door een afwisseling van theorie, oefeningen en rollenspellen. Daarnaast is er veel ruimte voor reflectie en emotionele verkenning. Inzichten zijn waardevol, maar het model zélf gewaarworden heeft uiteraard veel meer impact.  Dat is niet alleen zo voor cliënten tijdens de sessies, maar uiteraard ook voor de therapeuten die het model gebruiken.

Yolanda dompelt een dozijn ervaren EFT therapeuten elke keer weer onder in een warm bad van warmte en ‘kindness ’. Ik heb er veel aan als mens en als partner. Ik kan het op mijn beurt doorgeven aan de cliënten en koppels waar ik mee werk. 

Verken je graag de achtervolger en de terugtrekker in je relatie en/of in jezelf? Wil je kijken hoe attunement en responsiviteit  de hechting tussen jullie kan herstellen en versterken?  Herken je dit? : 

De terugtrekker voelt zich vaak

Yolanda vH rechtsboven.. en ik een trede lager. 

Yolanda vH rechtsboven.. en ik een trede lager. 

 • afgewezen
 • inadequaat
 • overweldigd
 • gevoelloos, verdoofd, bevroren
 • niet bemind, niet begeerd
 • veroordeeld, bekritiseerd

De achtervolger voelt zich vaak

 • gekwetst
 • alleen, in de steek gelaten
 • niet gewenst
 • onzichtbaar, je ziet me niet
 • geïsoleerd
 • onbelangrijk
 • wanhopiguit contact
 • verloren, verlaten

Spiraal van achtervolgen en terugtrekken

Koppelen belanden dan vanuit deze emoties heel vaak in vicieuze cirkels, een droevige dans die in wezen een strijd om verbinding is . Soms een wilde, soms een milde rondedans. Een partner is de eisende partij en protesteert met verwijten en kritiek heftig tegen het gebrek aan verbondenheid. De ander trekt zich meer en meer terug en houdt de deur stevig op slot door te zwijgen of harder te werken, meer te sporten, op zolder te klussen... Vele variaties op een universeel thema. Herken je dit? Welkom. ik kijk graag mee hoe jullie kunnen vertragen en de spiraal van achtervolgen en terugtrekken kunnen stoppen.  Sleutelwoorden in deze therapie zijn hechting, circulariteit en emotionele ervaring. Leer hoe je spanningen en oplopende emoties vermindert. Zodat er begrip en respect voor elkaar groeit en je echt samen verder kan. EFT heeft zich de afgelopen twintig jaar wereldwijd bewezen, het is een hoogstaand therapie-model voor koppels.

Bowlby, de Britse psychiater die de theorie van de gehechtheid bedacht,  ging er al vanuit dat ieder naargelang de relatie en de omstandigheden/de situatie verschillende hechtingsstijlen kan inzetten. de hechtingsgeshidenis speelt een rol, en ook de interactie tussen 2 personen. In mijn relatie met mijn man ben ik veelal de aanklampende achtervolger. In relaties met vrienden en collega's veel meer de vermijdende terugtrekker. En in moeilijke of hele intense sessie met cliënten herken ik in mezelf de beiden. Soms ben ik te aanklampend in een sessie, soms ga ik  in een shut down modus.. 

Kijk je graag naar de hechtingsstrijd in je relatie? je bent welkom: 

Als uitsmijter nog de foto van vorig jaar op de trappen van het hotel, met dank aan collega / fotograaf Wilbert Kok

Meer info: www.eftnetwerk.nl/nl/verdiepingstraining-eft-plus-in-oisterwijk

gepost door Jasmien 

Ontmoeting met Sue Johnson

In levende lijve

Als relatietherapeut droomde ik er al een paar jaar van om Sue Johnson ooit in levende lijve te kunnen ontmoeten. Sue is een Canadese psychologe en wereldwijd het inspirerende boegbeeld van EFT. In april 2018 gaf ze een Masterclass in Utrecht, waar ik haar enthousiasme en begeestering aan den lijve heb mogen ervaren. En eindelijk had ik de eer om haar te horen vertellen over hechting en emoties. 

In 2017 overwoog ik al eens een reis naar San Diego voor de EFT Summit, maar de jetlag en de prijs van het vliegtuigticket hielden me tegen.. Stichting EFT Nederland organiseerde dit jaar gelukkig het grote EFT-congres 'Embracing differences: attachment in times of uncertainty' in de Jaarbeurs van Utrecht. Geen jetlag en een goedkoop treinticket! 

Attunement en empathie

In haar workshop 'Learning to work with difficult couples; bendrukte ze hoe belangrijk attunement en empathie zijn in een sessie:

Deciphering the language of love is now possible with the recent scientific insights. Attachment science is helping couples master communication and connection, and getting through conflict. Many couples struggle when partners distance themselves emotionally from each other. Emotionally focused therapy helps people bridge these gaps and communicate their needs and feelings. EFT gives people the skills to sculpt and keep love, even if partners are very different. Safe connection and a secure base is key to overcome these differences. The science of attachment gives us a guide to relationship repair and stability.

Hechting herstellen 

Mijn verwachtingen werden ruimschoots ingelost. Ze is een van de meest begeesterende sprekers die ik ooit aan het woord heb gehoord. Haar EFT plattegrond leerde me enkele jaren geleden al hoe ik als relatietherapeut de hechting kan herstellen tussen 2 partners. Immers, als de band is hersteld, dan kunnen stellen zelf hun problemen oplossen. EFT is ijzersterk voor de Liefde

An Ubben en ik in Utrecht

An Ubben en ik in Utrecht

Mijn EFT collega An Ubben (rechts) maakte een foto/selfie van ons tijdens de masterclass met Sue op vrijdagavond. Op de achtergrond, in het rode hartje, zie je Sue (de rode balk beschermt de privacy van het koppel op de video).  

Hechten

Wil je ook weten hoe jij en je partner zich opnieuw, en anders, aan elkaar kunnen hechten? Je bent welkom voor een kennismakingsgesprek. Of zoals mijn supervisor Karin Wagenaar het beschrijft: Ik help mensen bewegen, partners het vertrouwen geven dat ze naar elkaar toe kunnen en mogen bewegen, en zo hun verbinding herstellen. 

Lessen in liefde

Meer lezen over Sue? Mijn Duet-collega Rika Ponnet viel in 2014 met haar gat in de boter en vloog voor Feeling naar Ottawa en sprak er met Sue. ze schreef er een prachtig artikel over: In gesprek met Sue Johnson , Lessen in liefde. 

Ik denk aan Sue en haar kijk op de liefde. En ik besef dat zij, noch Bowlby, de magie uit de liefde hebben gehaald, maar ze juist hebben toegevoegd. Ze hebben de kaart gevonden die ons kan helpen in onze menselijke zoektocht naar liefde en verbon-denheid, in het vinden van wat niet minder is dan de graal. De tocht moeten we zelf maken. 
— Rika Ponnet

Gepost door Jasmien

De kracht van emoties

Als EFT relatietherapeut richt ik me op hechting en emoties (de E staat voor emotion) en kijk ik naar emoties als de muziek van de hechtingsdans.  Als we polkamuziek opzetten, dansen we natuurlijk de Polka. Als we Tango willen dansen, moeten we tangomuziek opzetten..  

Dit heldere animatiefilmpje van het Noorse Instituut voor EFT geeft antwoord op 3 vragen over emoties:

 1. Wat zijn emoties?
 2. Hoe werken ze?
 3. En waarom zijn ze zo nuttig?

Emoties zijn soms vervelend en pijnlijk. Helemaal niet gek dat we ze proberen te vermijden door ze te beheersen, in te dammen, te verdoven of te overschreeuwen.

Toch zijn emoties belangrijk om bij stil te blijven staan. Ze geven ons belangrijke informatie, zijn zelfs de drijvende kracht in ons leven.

Emoties:

 • vertellen je hoe het met je gaat.
 • helpen je te overleven door je efficiënt en automatisch op belangrijke zaken te laten reageren.
 • helpen je in verbinding te treden met je partner door je in te leven.
 • helpen je om te gaan met verwachtingen en ‘eisen’ van je relatie.
 • vertellen je wat je nodig hebt. En als je weet wat je nodig hebt, kun je actie ondernemen om daaraan tegemoet te komen.
 • communiceren wat je voelt.

Onze emotionele reacties hebben we geleerd door ervaringen in ons leven. Al onze negatieve ervaringen kunnen tot een groot, zwart en angstaanjagend gevoel van binnen leiden.

Veel van die emoties hebben we lang geleden geleerd. Die zwarte schaduw van dat lege gevoel representeert soms iemand uit ons verleden die ons pijn heeft gedaan.

Maar onze emotionele ervaringen én onze emotionele reacties kunnen altijd veranderen of aangepast worden.

Basisemoties

Allereerst moeten we iets te weten komen over onze emoties.

Er zijn verschillende basisemoties. Sommige winden ons op en andere werken juist kalmerend. Deze emoties zijn:

 • schaamte
 • angst
 • verdriet
 • woede
 • afkeer
 • vreugde
 • verbazing

Als mens hebben we meer onaangename dan aangename emoties. Dat betekent dat we vaak best veel moet verdragen. De evolutionaire reden is dat de onaangename emoties ons helpen om te overleven.

Gevoelens hebben ook de neiging onaangenaam te zijn als we ons ertegen verzetten. Als we ze accepteren, worden ze minder onaangenaam.

We kunnen veel verschillende emoties ervaren en uitdrukken. Zoals hopeloos, geïrriteerd, angstig, opgewonden, eenzaam, beschaamd, achterdochtig, tevreden enzovoorts.

Deze gevoelens komen allemaal voort uit onze basisemoties. Bijvoorbeeld een achterdochtig gevoel komt voort uit angst. En een eenzaam gevoel ontstaat uit verdriet.

Echte emoties 

Emoties voorzien ons en onze partner namelijk lang niet altijd van goede informatie:

austin-mabe-209276-unsplash.jpg
 • Soms vervalsen we emoties om te krijgen wat we willen.
 • Op andere momenten verbergen we onze echte emoties achter andere emoties.
 • Op weer andere momenten zijn onze echte emoties in de war en veroorzaken ze problemen.

Als we boos doen terwijl we eigenlijk verdrietig zijn, en behoefte aan troost en steun hebben, dan stoten we onze partner juist van ons af in plaats van getroost te worden.

Als onze partner ondersteunend, geduldig en nieuwsgierig genoeg is om ons proberen te begrijpen, dan komen we er misschien achter dat we eigenlijk verdrietig zijn en krijg we eerder wat we nodig hebben om dat onaangename gevoel te helen.

Als we als kind vaak bang waren, dan groeien we wellicht met een overheersend gevoel van angst op. We gaan onszelf misschien veel te veel beschermen zodat niemand ons ooit nog pijn kan doen.

Iedereen heeft een diepgewortelde behoefte om zich veilig te voelen en iedereen verlangt ernaar dat iemand om ons geeft en zich met ons verbindt. Maar wanneer we als kind veel pijn hebben ervaren dan is dit een beladen thema.

Aan een partner die we vertrouwen kunnen we vertellen of laten zien dat we bang zijn. In plaats van het te negeren of te verbergen, kunnen we het bange gevoel toelaten en ernaar luisteren. De angst zal dan beter te sturen en te beheersen zijn.

We kunnen angst ook veranderen door middel van mededogen en bewuste boosheid. We kunnen voor onszelf opkomen zonder mensen af te stoten. We kunnen kritiek verdragen, ook als het pijn doet. We kunnen de kans grijpen en onze partner toelaten. Zelfs als we bang zijn om weer gekwetst te worden.

We voelen ons beter en we functioneren beter als we ons bewust zijn van onze echte emoties en ermee om kunnen gaan. Zelfs als ze pijnlijk zijn. Onze echte emoties helpen ons om te krijgen wat we echt nodig hebt. Zowel van onszelf als van onze partner.

thanh-tran-401255-unsplash.jpg

We functioneren en voelen ons beter als onze echte emoties fris en nieuw zijn, in plaats van dat ze oud en vastzittend zijn. We kunnen onze emoties (leren te) vertrouwen als ze ons geven wat we nodig hebben.

Vastgeroeste en misleidende emoties kunnen we veranderen als:

 • We leren om gehoor te geven aan onze emoties.
 • We nieuwsgierig zijn en geduldig met onze emoties.
 • We over onze echte emoties praten en ze zichtbaar maken.
 • We leren te accepteren dat we verschillende emoties hebben.
 • We onze emoties met andere emoties veranderen.

Dit alles is echt makkelijker om te doen met de empathie en steun van onze partner.

Kortom: we zijn geprogrammeerd om samen met een ander om te gaan met emoties, niet in ons eentje. Emoties helpen ons om nieuwe verbondenheid en intimiteit met onze partner te creëren. 

Benieuwd wat dat kan betekenen voor jouw relatie? jullie zijn welkom in mijn praktijk, ik kijk graag met jullie mee: www.focus-op-verbinding.be/contact/ 

gepost door Jasmien 

Tussen autonomie en verbinding

Op 6 februari 2018 volg ik een workshop ‘Differentiatie is niet voor watjes’ in Mechelen, georganiseerd door de School voor Relatietherapie. Over het evenwicht tussen individualiteit en emotionele verbondenheid  in een relatie. .

In balans

stephane-delval-394801.jpg

Alle koppels slingeren in hun relatie tussen autonomie en verbinding. Hoe hou je rekening met jezelf, je eigen behoeften, zonder dat dit ten koste gaat van de ander en hoe hou je rekening met de behoeften van anderen zonder dat dit ten koste gaat van jezelf? 

Dit zijn vragen waarmee we voortdurend en een heel leven lang worstelen. Wanneer je teveel rekening houdt met de behoeften, wensen en verlangens van anderen kan dit ten koste gaan van jezelf. Andersom, wanneer je alleen maar aan je eigen behoeften denkt, kan dit ten koste gaan van de verbondenheid of relaties met anderen.

De uitdaging waar ieder mens voor staat is beide basisbehoeften in balans te krijgen en te houden. Verantwoordelijk zijn, en goed zorgen voor jezelf, maar ook oog houden en zorgdragen voor de mensen om je heen.

Eigen wensen en verlangens

Autonomie betekent niet zozeer dat je veel dingen alleen moet doen, maar vooral dat je als partner je eigenheid niet verliest, dat je niet samensmelt met de ander. Dat je zelf bepaalt wat je wel en niet wilt. Niet op een manier van ‘ik trek me niets van jou aan en ga mijn gang’, want dan ontbreekt de verbinding. Maar het is wel belangrijk om oog te houden voor je eigen wensen en verlangens, in plaats van je volledig te richten op de ander. Autonomie is niet onafhankelijk zijn, maar: jezelf kunnen zijn in de relatie. Autonomie betekent in staat kunnen zijn te vertellen wat je wilt, en vervolgens te kijken of dat ook kan. Soms is iets niet mogelijk, het is altijd geven en nemen.” 

Stevig op eigen benen
Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit,  beschrijft het als volgt:  "Partners zijn beter in staat zijn om een goede relatie te hebben en te houden, en de dingen te doen of te laten die daarvoor nodig zijn, wanneer er aan twee voorwaarden wordt voldaan: veilige verbondenheid enerzijds en autonomie, of authenticiteit anderzijds. Waar het op neerkomt is dat partners binnen de verbondenheid met de partner hun autonomie weten te behouden. Dat beide partners stevig op eigen benen staan in de relatie."

Wanneer er in de relatie te weinig verbondenheid is raken de partners onthecht: zij trekken zich terug of worden onbereikbaar voor elkaar. Dan leven partners langs elkaar heen of zoeken hun heil elders: in hun werk, de loopclub of een affaire. Wanneer er in de relatie te weinig autonomie is raken mensen verstikt: één of beide partners leveren zich uit aan de relatie, waarbij de persoonlijke eigenheid en authenticiteit verdwijnt. Dan verliest men de regie en raakt men verwijderd van zichzelf. Beide situaties leiden tot stress en onvrede

Intimitieit

Waar het om gaat is dat we intimiteit kunnen ervaren en de partner kunnen steunen zonder dat de eigen wensen en behoeften in het gedrang komen.Wil je kijken hoe je als koppel erin slaagt om individualiteit en verbondenheid te behouden, los van de intensiteit van gevoelens en emotionele druk van hun partner?

Ik kijk graag mee hoe jullie in relatie kunnen staan en toch jullie eigenheid kunnen behouden. En helder kunnen zijn over wie je bent en wat belangrijk voor je is. Maak een afspraak: www.focus-op-verbinding.be/contact/ 

Meer lezen?

- Op vrijdag 6 oktober 2017 werd door prof. dr. Esther Kluwer de Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn: http://loveup.nl/hoe-en-waarom-duurzame-relaties/ 

- http://www.schoolvoorrelatietherapie.be

gepost door Jasmien

everton-vila-140207.jpg

Interviews met de pioniers van Leren over Leven

"Reizen van het bekende naar het Onbekende".  

Als voorzitter van Leren over Leven interviewde ik op 9 november de afscheid nemende pioniers over de betekenis van het contextuele gedachtegoed voor hun leven en werk..  Met May Michielsen, Jan Lens, Frank van Mierlo , Jan Hoet, Leen Hermkens en Han Sauren. 

Op de eerste foto zie je mij met Jan Hoet, op die feestelijke studiedag van Leren over Leven in het TPC. Het was een mooie, hartverwarmende dag, met 200 collega’s en ex-studenten. En het voelde als een grote eer om hen te mogen interviewen. Zij zijn het immers die mij hebben opgeleid als contextueel therapeut. 

in het interview toont Jan Hoet oa het filmpje "C’ est pas parce que tu t’ arrêtes de pédaler que ton vélo va s’ arrêter“ en hij geeft er ook tekst en uitleg bij: 

Intergenerationeel kijken is typisch voor het contextuele gedachtegoed. Dit is een hoopgevende invalshoek: Misschien zijn er allerlei problemen die in de huidige generatie niet echt opgelost worden, maar we kunnen heel veel doen om te voorkomen dat de volgende generatie met dezelfde problemen worstelt. En elke nieuwe generatie kan iets toevoegen, iets beters, aan het erfgoed van vorige generaties. Intergenerationeel kijken is dus niet enkel achteromkijken naar het verleden. Het gaat over het doorgaande proces dat toekomst creëert.

& de nieuwe ploeg geeft er ondertussen een lap op: https://www.lerenoverleven.org . Van een eerste introductie in het contextuele gedachtegoed tot een tweejarige counselingopleiding, over de uitdieping van verschillende thema’s...

Met Jan Hoet

Met Jan Hoet

Een volle aula voor het afscheid van de 5 pioniers..

Een volle aula voor het afscheid van de 5 pioniers..