Tussen autonomie en verbinding

Op 6 februari 2018 volg ik een workshop ‘Differentiatie is niet voor watjes’ in Mechelen, georganiseerd door de School voor Relatietherapie. Over het evenwicht tussen individualiteit en emotionele verbondenheid  in een relatie. .

In balans

stephane-delval-394801.jpg

Alle koppels slingeren in hun relatie tussen autonomie en verbinding. Hoe hou je rekening met jezelf, je eigen behoeften, zonder dat dit ten koste gaat van de ander en hoe hou je rekening met de behoeften van anderen zonder dat dit ten koste gaat van jezelf? 

Dit zijn vragen waarmee we voortdurend en een heel leven lang worstelen. Wanneer je teveel rekening houdt met de behoeften, wensen en verlangens van anderen kan dit ten koste gaan van jezelf. Andersom, wanneer je alleen maar aan je eigen behoeften denkt, kan dit ten koste gaan van de verbondenheid of relaties met anderen.

De uitdaging waar ieder mens voor staat is beide basisbehoeften in balans te krijgen en te houden. Verantwoordelijk zijn, en goed zorgen voor jezelf, maar ook oog houden en zorgdragen voor de mensen om je heen.

Eigen wensen en verlangens

Autonomie betekent niet zozeer dat je veel dingen alleen moet doen, maar vooral dat je als partner je eigenheid niet verliest, dat je niet samensmelt met de ander. Dat je zelf bepaalt wat je wel en niet wilt. Niet op een manier van ‘ik trek me niets van jou aan en ga mijn gang’, want dan ontbreekt de verbinding. Maar het is wel belangrijk om oog te houden voor je eigen wensen en verlangens, in plaats van je volledig te richten op de ander. Autonomie is niet onafhankelijk zijn, maar: jezelf kunnen zijn in de relatie. Autonomie betekent in staat kunnen zijn te vertellen wat je wilt, en vervolgens te kijken of dat ook kan. Soms is iets niet mogelijk, het is altijd geven en nemen.” 

Stevig op eigen benen
Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit,  beschrijft het als volgt:  "Partners zijn beter in staat zijn om een goede relatie te hebben en te houden, en de dingen te doen of te laten die daarvoor nodig zijn, wanneer er aan twee voorwaarden wordt voldaan: veilige verbondenheid enerzijds en autonomie, of authenticiteit anderzijds. Waar het op neerkomt is dat partners binnen de verbondenheid met de partner hun autonomie weten te behouden. Dat beide partners stevig op eigen benen staan in de relatie."

Wanneer er in de relatie te weinig verbondenheid is raken de partners onthecht: zij trekken zich terug of worden onbereikbaar voor elkaar. Dan leven partners langs elkaar heen of zoeken hun heil elders: in hun werk, de loopclub of een affaire. Wanneer er in de relatie te weinig autonomie is raken mensen verstikt: één of beide partners leveren zich uit aan de relatie, waarbij de persoonlijke eigenheid en authenticiteit verdwijnt. Dan verliest men de regie en raakt men verwijderd van zichzelf. Beide situaties leiden tot stress en onvrede

Intimitieit

Waar het om gaat is dat we intimiteit kunnen ervaren en de partner kunnen steunen zonder dat de eigen wensen en behoeften in het gedrang komen.Wil je kijken hoe je als koppel erin slaagt om individualiteit en verbondenheid te behouden, los van de intensiteit van gevoelens en emotionele druk van hun partner?

Ik kijk graag mee hoe jullie in relatie kunnen staan en toch jullie eigenheid kunnen behouden. En helder kunnen zijn over wie je bent en wat belangrijk voor je is. Maak een afspraak: www.focus-op-verbinding.be/contact/ 

Meer lezen?

- Op vrijdag 6 oktober 2017 werd door prof. dr. Esther Kluwer de Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn: http://loveup.nl/hoe-en-waarom-duurzame-relaties/ 

- http://www.schoolvoorrelatietherapie.be

gepost door Jasmien

everton-vila-140207.jpg