6 Mythen over relatietherapie

Goed artikel dat mijn supervisor Lieven Migerode, klinisch psycholoog, relatie en gezinstherapeut (UPC KUleuven) vertaalde.. Ik deel het graag!

6 Mythen over relatietherapie

Het leven is niet vrij van stress. Verwachte (kinderen, werk, familie ...) en onverwachte gebeurtenissen (ziekte, terreur, faillissement …) horen er bij. Daarom is het voor ieder koppel een uitdaging om een positieve, ondersteunende relatie te onderhouden met onze partner in het licht van deze stressoren. Daarbij is het niet ongewoon dat, meer dan aan een zeel te trekken om de moeilijkheden te trotseren, partners zich eerder voor elkaar afsluiten, of zelfs elkaars tegenstanders worden in deze omstandigheden. Dan begint de persoon waarvan je verwacht dat zij/hij altijd aan je zijde zal staan aan te voelen als de vijand. Soms lijkt het er zelfs op dat hoe meer je probeert een probleem op te lossen hoe erger de dingen er voor lijken te staan.
Het goede nieuws is dat een welopgeleide relatietherapeut meestal wel hulp kan bieden. Volgens het laatste overzicht van studies zouden 90% van de paren die begeleiding zoeken bij een goed getrainde EFT therapeut verbetering vaststellen en zouden 70% onder hen de band herstellen. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat vele koppels die voordeel zouden kunnen halen uit relatietherapie aarzelen om hulp te vragen.
 
Daarbij staan vaak foute overtuigingen in de weg. Hieronder willen we zes van deze misvattingen bespreken.

1 De therapeut kiest partij.

Integendeel, een EFT therapeut wordt vooral getraind om te onderkennen hoe beide partners bijdragen en slachtoffer zijn van een gedeelde dans van woede en afstand. Succesvolle therapie veronderstelt juist dat beide partners hun bijdrage gaan begrijpen en doorvoelen, en ervaren hoe zij samen deelnemen aan de relatiepijn.

2 De therapeut zal ons aanraden om uit elkaar te gaan.

De rol van de EFT therapeut is om paren te helpen begrijpen en ervaren hoe hun relatie is fout gelopen en hen dan te begeleiden-zolang zij dit willen proberen- om de relatie te herstellen. De beslissing om in de relatie te blijven hoort altijd het koppel zelf toe.

3 We zijn te ver uit elkaar gegroeid, de situatie is hopeloos.

EFT werkt vaak met langdurige problemen, problemen met een lange geschiedenis. Ook de intensiteit van de pijn en de woede blijken geen goede voorspeller van de uitkomst van EFT therapie te zijn. Het enige duidelijke teken dat therapie niet meer zal helpen is wanneer één van beide partners zich zover, emotioneel, heeft teruggetrokken uit de relatie, dat zij niet mee de nood voelen om te proberen deze te verbeteren.

4 Over onze problemen praten zal ze erger maken.

Dit is een begrijpelijke angst omdat vele koppels net dit hebben ervaren in hun eigen pogingen om de moeilijkheden tussen hen aan te pakken.  Het is zelfs mogelijk dat ze eerdere therapie-ervaringen hebben die inderdaad de moeilijkheden leken erger te maken. Een EFT therapeut is getrained om een veilige ruimte te creëren waarin moeilijkheden op een productieve manier kunnen besproken worden. In vele gevallen zal de therapeut de partners kunnen helpen om hun mislopende pogingen tot herstel op een nieuwe manier te ervaren, zodat er ruimte komt voor heling en verzoening.

5 Relatietherapie is een verspilling van tijd en geld en werkt toch niet.

Hier is een waarschuwing op zijn plaats. Vele therapeuten die met koppels werken zijn niet getraind in een effectief model van relatietherapie. Onderzoek toont aan dat er inderdaad een risico bestaat dat deze interventies niet helpend zullen zijn. EFT is het meest onderzochte en effectief bevonden model van relatietherapie, en wordt als één van twee modellen erkend als empirisch ondersteund door de Amerikaanse Psychologische Organisatie (APA) . Een EFT therapeut wordt geleid door een duidelijke theorie over koppels en kent de kaart van de verandering. EFT is het enige model dat de hoogste standaard van de APA haalt.

6 Hij / zij heeft eerste individuele therapie nodig.

Er worden steeds meer bewijzen aangeleverd dat succesvolle relatietherapie de individuele problemen van de partners kan verminderen zoals angstklachten, depressieve klachten, posttraumatische stress en andere psychologische problemen.  Op zijn minst zal een sterkere, mee ondersteunende relatie, het psychische lijden van beide partners verminderen. Dit wil niet zeggen dat relatietherapie andere psychotherapie kan vervangen wanneer een van beiden lijdt aan een individueel psychologisch probleem. Het is echter wel een goede plek om te starten. Hierdoor slaan de partners de handen in elkaar en werken ze beter samen in de omgang met de moeilijkheden die ze als persoon ervaren.
 
(Met toestemming vertaald door Lieven Migerode uit de ICEEFT news letter)
Ruth Jampol, PhD, Licensed Psychologist Certified EFT Therapist & Supervisor-in-Training Board of Directors, Philadelphia Center for EFT

Benieuwd wat EFT voor jouw relatie kan betekenen? Je bent welkom!

 gepost door Jasmien