Ruzie in het Love Lab

Hoe ga je om met conflicten in een partnerrelatie? Er is niets mis met een ruzie, om aan te dringen dat een probleem opgelost wordt. Het is wel heel belangrijk om uit de negatieve spiraal van negatieve gevoelens te blijven..

Laboratorium in Seattle

De Amerikaanse psycholoog John Gottman en zijn echtgenote Julie Schwartz Gottman bestudeerden 30 jaar lang ruziemakende koppels in hun ‘love lab’ en ze konden tot 94% nauwkeurig voorspellen welke relaties (niet) zullen standhouden. Dit is interessant voor koppels en relatietherapeuten: het geeft duidelijk aan welke conflicten je relatie ondermijnen en de liefde  schade berokkenen.

De voorbije decennia observeerden de Gottmans 3000 koppels in het laboratorium in Seattle. De wetenschappers lieten ze een oude discussie/ruzie opnieuw voeren. Ze werden nauwgezet gemonitord (mét hartslagmeter) en wetenschappelijk geobserveerd. Achter een spiegel zaten wetenschappers die alles zorgvuldig registreerden. Op basis van de resultaten kon Gottman voorspellen hoe gezond een relatie is.

Professor Gottman ontdekte bij zijn analyses dat een aantal negatieve en destructieve communicatiestijlen het einde van een relatie kunnen voorspellen:

1)      verwijt: verwijt als karakterkritiek, waarbij de persoonlijkheid van de ander ter discussie wordt gesteld. Gebeurt vaak als een partner het gevoel heeft dat de andere niet reageert op zijn of haar voorzichtige geuite klachten of ergernissen.

2)      defensief reageren: verdedigend reageren is heel begrijpelijk, maar doet het conflict meestal escaleren.

3)      minachting, als een conflict blijft bestaan en koppels telkens opnieuw ruzie maken over dezelfde thema’s, monden verwijten en kritiek vaak uit in minachting. Niet doen! Minachting is de beste voorspeller van een scheiding.

4)      en ‘stonewalling’ (een muur optrekken en zich bij een conflict of probleem mentaal of fysiek onttrekken uit de relatie). Zich verschansen achter schijnbare onverschilligheid of door daadwerkelijk op te staan en weg te lopen.

Hij noemt deze negatieve communicatievormen de vier  ruiters van de Apocalyps (een Bijbelse metafoor), omdat ze de voorbode van een relatiebreuk zijn.

In theorie is het dus mogelijk om een relatiebreuk te voorspellen. In de praktijk loopt het uiteraard vaak anders. Mensen zijn meestal geen wiskundigen en we wonen niet in een love lab… Maar we kunnen er wel belangrijke lessen uit trekken!

Rode knipperlichten

Deze vier ruiters zijn rode alarmlichtjes, en als ze te vaak branden leidt dat tot emotionele verwijdering en eenzaamheid in een partnerrelatie. Als je jezelf erop betrapt, bekijk dan zeker hoe je dit gedrag kunt veranderen .

Zeven pijlers van een goede relatie

Gelukkig geeft Gottman ook aan hoe het wél werkt en wat we kunnen doen om onze relatie te voeden. Of, als ze al goed is, ze nog beter te maken. Hij geeft workshops in het Gottman instituut: top of the bill voor koppels die zich een weekend Seattle kunnen veroorloven. Voor de anderen is er het boek (ondertussen een psychologische evergreen) met 7 pijlers van een goede relatie.

In vogelvlucht: Ten eerste, dat je veel kennis moet verzamelen over je partner en die zo gedetailleerd mogelijk in kaart moet brengen ('liefdeskaart'). Vervolgens koester je veel genegenheid voor elkaar en bewondering. Je blijft je op elkaar richten en je laat je door je partner beïnvloeden. Oplosbare conflicten los je op. Zorg dat je niet vastloopt en geef vooral samen zin aan het leven. Dat is voer voor een volgende blog.

Hebben jullie vaak ruzie en zijn de vier ruiters herkenbaar? Uiteraard zijn jullie welkom om samen te bekijken hoe je kalmeert, een time out vraagt en samen op een constructieve manier de dialoog aangaat. én terug werkt aan een veilige emotionele verbinding.

gepost door Jasmien

Meer lezen? het ‘love lab’: www.gottman.com

Een mooi staaltje 'stonewalling'...  

Een mooi staaltje 'stonewalling'...