Slingeren tussen verbinding en autonomie

Ik kijk reikhalzend uit naar mijn volgende opleiding: 6 boeiende dagen in excellent gezelschap!

Deze opleiding (IPPRR) vertrekt van theorieën die handelen over partnerrelaties en relatietherapie en die onderzoeken hoe intimiteit en persoonlijke groei tussen partners bevorderd kan worden. David Schnarch, Terry Hargrave, Esther Perel, Jürg Willi en anderen passeren de revue.

rainyday.jpg

De opleiding legt een sterke focus op hoe paren kunnen leren omgaan met verschil, hoe intimiteit en identiteit samen kunnen gaan. Met aandacht voor de persoon achter de relatietherapeut en hoe die onder invloed van eigen ervaringen met de liefde meer aansluiting voelt bij bepaalde theorieën of overtuigingen in de wereld van de relatietherapie.

dag 1. Verbinding en autonomie als kompas voor de liefde (september ’19)

Gedurende deze dag staan we stil bij de liefde. Wat is de liefde? Wat begrijpen we intussen al van de liefde en dat kluwen van emoties? Wat is het dat partners en bij uitbreiding alle mensen (dus ook onszelf) verbindt? Theorie wordt afgewisseld met oefeningen die in relatietherapie gebruikt kunnen worden.

dag 2. Durven differentiëren (oktober ’19)

fuck.jpg

Deze dag gaan we in op hoe de intimiteit bij koppels kan verbeteren door te durven differen- tiëren. Hoe paren leren kijken naar de balans tussen enerzijds tegemoet komen aan de ander maar anderzijds toch trouw blijven aan zichzelf. Wat kan iemand op moeilijke momenten van de ander verwachten en waar begint hun eigen verantwoordelijkheid. We leren hoe paren in deze dans verstikt kunnen geraken en elkaar de hand kunnen reiken.

dag 3. Inoefenen van therapeutische interventies (november ’19)

Koppels raken soms verstrikt in negatieve relatiecirkels waarbij ze het contact met elkaar en het onderlinge vertrouwen verliezen. We leren deze relatiecirkels herkennen en doorbreken zodat er ruimte kan komen voor nieuwe verbindende dialogen. We onderzoeken op welke manier de één eigen angsten, die moeilijk te verdragen zijn, delegeert aan de ander en hoe dit persoonlijke groei en echte intimiteit van het paar in de weg staat. Zowel verbale als creatieve interventies komen aan bod.

dag 4. Intimiteit als beste glijmiddel (december ’19)

Het thema differentiatie en zelfregulatie wordt verder toegepast op seksuele problemen. Want precies op het terrein van seksualiteit is het belangrijk om het evenwicht te vinden tussen focussen op jezelf én verbinding maken met de ander. We krijgen meer zicht op libido-problemen en hoe we dit in relatietherapie kunnen bespreken.

dag 5. Recept voor goeie seks in langdurige relatie: verschilligheid! (januari ‘20)

dating.jpg

Als paren vele jaren samen zijn, zijn er verschillende fases die ze doorlopen en hindernissen van buitenaf en van binnenuit die ze het hoofd moeten bieden. We leren hoe paren telkens opnieuw kunnen stagneren of groeien en hoe het seksuele hierin een rol speelt.

dag 6. De persoon achter de relatietherapeut (februari ‘20)

Een dag lang staan we stil bij onze eigen ervaringen met de liefde. Wat deed ons geloven in de liefde? Waar en wanneer is ons geloof in de liefde veranderd ? Hoe beïnvloeden onze eigen ervaringen met de liefde ons werk als relatietherapeut en ons beeld van koppels?

Met lse Penne (°1972), klinisch psycholoog, seksuoloog, systeemtherapeut. Ze is erkend opleider en supervisor door de BVRGS. Naast het werk als opleider in het derde jaar in IPRR en in andere instituten (Ugent, KUL) is ze werkzaam in CGG Waas & Dender te Dendermonde. Ze praat en publiceert over het thema intimiteit en seksualiteit bij koppels.

Wil je kijken naar autonomie en verbinding in jouw relatie? welkom! Maak een afspraak.