over Natuurlijke selectie en Liefde

Dear Charles, mijn Historische Held, 

Darwin.png

12 februari 2019, Happy Birthday! 

In 2000-2001 bracht ik zowat een jaar door in uw excellent gezelschap, dankzij de begeesterende lessen Wijsgerige Antropologie van Johan Braeckman. Een jaar lang bedolven onder uw boeken, boeken over uw boeken, uw kattebelletjes, uw correspondentie met duizenden brieven, uw ideeën over eendenmossels, uw autobiografie, uw verslag over oa uw zeeziekte op de Beagle. Ondergedompeld in uw wetenschappelijke zoektocht. 

Je schreef over natuurlijke selectie… en ook over koetjes en kalfjes en familieaangelegenheden. Lezers krijgen na een tijd het gevoel u goed te kennen. Sta me toe dat ik u vanaf nu tutoyeer. 

Mijn eindverhandeling leverde ik netjes af op de Blandijnberg, eind juni ‘01. Mijn samenzijn met jou in Gent bleek evenwel een levensvormende ervaring zonder weerga. 

Als EFT relatietherapeuten zijn we wereldwijd de pleitbezorgers van een sterke emotionele connectie tussen partners. Jouw boeken staan achter mij in mijn boekenkast, als een symbolische ruggesteun. Als ik werk samen met koppels aan veilige verbinding, leun ik op jou. 
Want. Hechting, de pijler van EFT, is een aangeboren, motiverende kracht. Zo weten we, mede dank zij jou. We zijn als mens ‘wired for connection’. Graag zien en graag gezien worden maakt deel uit van ons genetisch programma. Het is de sterkste drijfveer in ons bestaan. Of zoals Sue Johnson schrijft: “...het dicht bij je houden van dierbaren is een schitterende overlevingstechniek die door de evolutie en door natuurlijke selectie is ingeslepen”. 

Van dat wezenlijke inzicht ben jij, als geestelijke vader van de evolutietheorie, mee de sterkhouder. 

Je was ook een aimabel man, geen beeldenstormende rebel, maar integendeel een minzame mens, die zijn vrouw Emma en kinderen intens liefhad. Je moeder stierf toen je 8 jaar was, je hebt haar ongetwijfeld diep gemist. Je oudste dochter Annie stierf toen ze 10 was. Je was er kapot van. Je was vaak ziek. John Bowlby, mijn andere Held, schreef later in een biografie over jou dat die ingrijpende verlieservaringen jouw ziekzijn wellicht hebben beïnvloed.

Het is de grote verdienste van Bowlby en Johnson dat we nu een ijzersterke plattegrond hebben in het landschap van de Liefde. Maar in de allereerste plaats ben ik schatplichtig aan u. 

Sincerely yours, 

Hoogachtend, dankbaar en hartelijk, 
Jasmien