Overweeg je gesprekstherapie of relatietherapie? Dan heb je groot gelijk dat je eerst op zoek gaat naar informatie. En uiteraard zijn we blij dat je ook onze website bezoekt. Hier vind je nuttige informatie en een helder antwoord op de vele vragen die cliënten ons stelden en waarmee jij wellicht ook rondloopt.

Waarom een duopraktijk? We leggen ook tussen ons de focus op verbinding. We delen een honger naar kennis en bagage, dus studie en literatuur over relatietherapie en gesprekstherapie lopen als een rode draad door onze samenwerking. Door samen na te denken, behouden we onze kritische blik en inspireren we elkaar. 

Veelgestelde vragen:

Toon alles | Verberg alles

Hoelang duurt een sessie?
Een individueel gesprek duurt 50 minuten. Een koppelgesprek duurt 70 minuten. een sessie singlecoaching duurt 70 minuten.

Hoeveel kost een sessie?
NANCY: De kostprijs van een individuele sessie is 50 euro.

JASMIEN: Een koppelgesprek kost 110 euro voor 70 minuten. Een koppelgesprek op zaterdag kost 130 euro.
Singlecoaching kost 75 euro en duurt 70 minuten.

De therapeut heeft na elke sessie 20 minuten nodig om het dossier te kunnen bijwerken, het volgende gesprek voor te bereiden, en eventueel contact op te nemen met doorverwijzers of derden. Deze 20 minuten zitten telkens in de kostprijs verrekend.

Is er terugbetaling mogelijk?
Er wordt nog steeds geen algemene terugbetaling voorzien voor psychotherapie. Voor volwassenen is er meestal geen terugbetaling voorzien. Voor kinderen en jongeren is er vaak wel terugbetaling voorzien. Voor therapie bij jongeren die nog recht hebben op kinderbijslag kan u een terugbetaling genieten indien u lid bent van de Christelijke Mutualiteit. Uw therapeute bezorgt u daartoe de nodige formulieren. Bent u lid van een andere mutualiteit contacteer danjouw mutualiteit betreffende jouw recht op terugbetaling bij de behandelende therapeut. Indien je recht hebt op terugbetaling bij jouw behandelend therapeut, vragen wij jou hiervoor de nodige formulieren voor te leggen aan het einde van elke sessie. Partnerrelatietherapie wordt niet vergoed door de mutualiteiten.

Hoe kan ik betalen?
We verwachten dat het volledige bedrag cash betaald wordt aan het einde van elke sessie. Wij hebben geen mogelijkheid tot betalingen met bankcontact. Een sessie partnerrelatietherapie kan je ook per overschrijving betalen.

Wanneer zijn er consultaties mogelijk?
Consultaties vinden enkel plaats op afspraak. Partnerrelatietherapie is enkel mogelijk als je je ook regelmatig overdag kan vrijmaken.


Hoe lang is de wachtlijst?
De wachttijden zijn zeer wisselend. Wij trachten je steeds op zo kort mogelijke termijn een eerste afspraak te geven. Jasmien heeft ruimte in haar agenda voor nieuwe begeleidingen vanaf maart 2019.

Hoe vaak kom ik op gesprek?
Mensen komen aan het begin van een begeleiding vaak 1 maal per week of per twee weken op gesprek. Dit wordt dan in een verdere fase afgebouwd. We laten de beslissing betreffende de frequentie van de gesprekken over aan de cliënt zelf, zodat rekening kan gehouden worden met jouw praktische en financiële mogelijkheden. Soms zal hierin wel een expliciet advies geformuleerd worden. Dit advies is echter niet bindend.

Hoe verloopt een eerste gesprek?
Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we de aanleiding tot contactname, jouw verwachtingen en doelstellingen verkennen en verduidelijken. We bespreken jouw huidige levenssituatie en relevante situaties en periodes uit het verleden. Kortom, we stellen veel vragen om inzicht te krijgen in de moeilijkheden waarmee je ons consulteert, in wat er nog goed gaat, en jouw verwachtingen met betrekking tot de begeleiding. Aan het einde van dit eerste gesprek wordt kort uitgelegd wat je verder kan verwachten van de gesprekken en plannen we een vervolgtraject. Indien toch blijkt dat we je niet verder kunnen helpen gaan we voor jou op zoek naar andere hulpverleners/instanties die je daarbij beter van dienst kunnen zijn.

Hoe maak ik een eerste afspraak?
Vul het contactformulier in en wij contacteren je meestal binnen de 48 uur en uiterlijk binnen de 72 uur.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn op een afspraak?
NANCY: Indien je ziek bent of niet aanwezig kan zijn op een afspraak, moet deze voor 9u 's ochtends geannuleerd worden. Iemand anders kan dan jouw plaats nog innenemen. Een telefoontje of e-mailtje volstaat al om je afspraak te herplannen. Indien de therapeut niet of te laat verwittigd wordt, zal de sessie sowieso volledig aangerekend worden. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. JASMIEN: Tot 48 uur op voorhand kan je een sessie kosteloos annuleren. Daarna wordt de helft van de sessie aangerekend.

Ik zal te laat zijn op mijn afspraak, wat nu?
Wij vragen je stipt aanwezig te zijn, niet te vroeg, niet te laat. Indien je toch te laat bent, gelieve ons dan een seintje te geven. Deze tijd wordt in mindering gebracht van de sessie zodat onze verdere agenda niet in het gedrang komt.

Ik heb een vraag, mag ik mailen?
Er worden geen inhoudelijke zaken gecommuniceerd of besproken via mail. Indien je toch dringend iets wenst te bespreken, gelieve hiervoor een afspraak te maken. Voor meer informatie, een afspraak te maken, enkele dagen voordien te annuleren of verplaatsen kunt u ons uiteraard wel per mail contacteren.

Crisis, wat nu?
Indien er sprake is van een noodsituatie, bel je naar de huisarts, of de wachtdienst of begeef je je naar de spoeddienst van een ziekenhuis. Het is niet mogelijk dat je zonder afspraak bij de therapeut komt. Wij zijn geen crisisdienst. Je kan in dat geval wel met ons contact opnemen voor het vastleggen van een afspraak.

We zijn geprogrammeerd om enkele dierbaren lief te hebben die ons steunen en beschermen tegen de turbulenties en de stormen van het leven.
— Sue Johnson
 
All of us, from cradle to grave, are happiest when life is organized as a series of excursions, long or short, from the secure base provided by our attachment figure(s).
— John Bowlby, 1988 (Brits psychiater die de hechtingstheorie ontwikkelde)