De liefde als veilige schuilplaats

Liefdesrelaties zijn emotionele banden. Als je eenmaal de plattegrond hebt van het gebied dat liefde heet, kun je volgens Sue Johnson het rechte pad aanhouden en je weg naar huis vinden. EFT, het model voor relatietherapie van Johnson, helpt je om van je relatie een veilige uitvalsbasis te maken. Dan wordt je relatie een hoeksteen die je helpt om onze rust en emotionele balans te vinden. Het goede nieuws is dat we dit kunnen leren door te oefenen, oefenen, oefenen... EFT kan de band tussen partners veranderen, zodat 2 mensen veiliger aan elkaar gehecht geraken. Zodat ze de weg vinden naar emotionele intimiteit en ontvankelijkheid die de kern vormen van een veilige band. 

EFT gaat over verbinden. Niet het conflict, maar de liefde staat centraal.. Want ruzie is vaak een soort noodkreet om contact te maken. In EFT leren koppels weer zeggen wat ze nodig hebben; ze leren praten over hun verlangens en over hun behoefte aan verbinding met de ander.

Jan ziet bijvoorbeeld niet hoe zijn woede An doet vrezen dat ze afgewezen wordt, en An hoort niet de wanhopige roep om verbinding die schuil gaat onder de die opvliegendheid van Jan.. 

Oefenen? Je bent welkom in mijn praktijk. 

Meer weten?: http://www.drsuejohnson.com

gepost door Jasmien

Supervisie met Esther Perel

De School voor Relatietherapie organiseerde in 2015 een druk bijgewoond en enthousiast onthaald congres in Antwerpen met de Belgisch-Amerikaanse relatietherapeute en seksuologe Esther Perel. Ze deelde haar unieke benadering met 400 professionals. Ik hing aan haar lippen en het smaakte naar meer. 

In 2016 volgde ik dan ook terug een masterclass bij haar: een intensieve klinische training met een beperktere groep. 

Aansluitend bij deze dagen volg ik op 22 en 23 mei 2017 verdieping en supervisie bij Perel. Ik kijk er naar uit! 

Ik ben en blijf in de eerste plaats EFT therapeut, maar als het bij koppels over ontrouw gaat, is EFT vaak niet helemaal toepasbaar, en is het denkkader van Perel een mooie bril om naar de betekenis van een affaire te kijken. Cliënten bepalen uiteraard mee welke insteek het beste werkt.

Indeed, when we seek the gaze of another, it isn’t always our partner we are turning away from but the person we have ourselves become. We are not seeking another partner, but another self. Couples who reinvent themselves are able to bring this other self into their existing relationship.
— Perel

De TED talks van Perel zijn miljoenen keren bekeken. In dit filmpje legt ze nog meer uit hoe je vertrouwen kunt herstellen, eens het gebroken is: once-trust-is-broken-can-it-be-healed

De School voor Relatietherapie wil een gemeenschap van therapeuten creëren, om een frisse benadering van relatietherapie te ontwikkelen. Als relatietherapeut wil ik daar graag deel van uit maken, om steeds beter te worden en te groeien in mijn job. Esther Perel biedt een veilige en ondersteunende omgeving om therapeuten uit te dagen en te inspireren in dit werk.

De supervisie zal focussen op relatietherapie vanuit een multidisciplinair en multicultureel perspectief, met speciale aandacht voor thema’s in verband met seksualiteit en ontrouw. Esther Perel integreert psychodynamische, hechtings- en systemische theorieën en ook sekstherapie, psychodrama en lichaamsgerichte benaderingen.

WIE IS PEREL?

Esther Perel is trainer, therapeut en een internationaal erkende autoriteit op het vlak van relatietherapie, interculturele relaties en seksualiteit. Ze schreef de internationale bestseller Mating in Captivity, in het Nederlands vertaald als Erotische intelligentie. Ze is opgeleid en gesuperviseerd door niemand minder dan Dr. Salvador Minuchin. Perel spreekt 9 talen (waaronder Nederlands) en is een veel gevraagde spreker over de ganse wereld.

Meer lezen? 
www.estherperel.com

gepost door Jasmien

de Kunst van Ruzie maken

Ruzie maken doet bijna elk koppel. Mensen zijn nooit 100 % op elkaar afgestemd. En alle koppels maken ruzie over dezelfde klassieke thema's: over geld, over sex, over de opvoeding van de kinderen en ouderschap, over werk, over het huishouden.... Mijn man en ik maken ruzie over de afwasmachine. Ik kan het soms niet laten om fijntjes op te merken 'dat die zichzelf niet uitlaadt'. Mijn man heeft een hekel aan het uitladen van de afwasmachine. Sterker nog, hij heeft een hekel aan de afwasmachine. Als het van hem afhing, ging die afwasmachine vandaag nog de deur uit. De afwasmachine is voor mij dan weer onmisbaar: chaosreductie.

Do's and dont's

Dus als we weer eens ruzie hebben over die afwasmachine, is er meestal iets anders aan de hand, zijn er onderliggend andere dingen die aangeven dat onze balans verstoord is. Er is niets mis met ruzie maken! De intensiteit van het conflict zegt zelfs vaak iets over hoe belangrijk de andere voor ons is. Mijn EFT supervisor Lieven Migerode beschrijft het heel mooi: het ontbreken van verbondenheid geeft de gelegenheid om te groeien via herstel. Goed ruzie maken kun je als koppel ook leren! Er zijn een aantal simpele do's en don’ts die je maar beter onthoud in het heetst van de strijd.. 

De relatie wint

Een belangrijk axioma: het ijzer moet je smeden als het koud is. Escaleert een conflict, leg de boel dan stil. Verder ruzie maken leidt tot niets. Erger nog, het kan de emotionele afstand nog vergroten. Wanneer woede of angst het overneemt, gaan we domme & destructieve dingen zeggen en doen. Dat weten we allemaal. Kies ervoor om het rationele deel van je hersenen in te schakelen. Goede wil, grootmoedigheid en respect. Dat heb je nodig. Pik de draad weer op als jullie allebei wat gekalmeerd zijn. Misschien later op de dag, misschien pas de volgende dag. Leg uit dat je overspoeld bent, en het later opnieuw wil proberen. Het heeft geen zin om te blijven doorgaan, tot een van de twee 'gelijk' heeft. Stel, stél dat er een 'winnaar' uit de bus komt, dan verliest de relatie.. De relatie wint wel als je tot een compromis komt. Als jullie allebei 'gelijk' hebben. Het resultaat is dan groei en meer intimiteit. Dat versterkt de emotionele connectie. Je voelt je allebei gehoord en gewaardeerd. 

Goed ruzie maken kun je als koppel ook leren! Er zijn een aantal do's en don'ts. De affiche van #staymarried, op basis een boek van Les en Leslie Parrot geeft een mooi&helder visueel overzicht. 

Maken jullie veel ruzie? Wil je bekijken hoe het beter kan? Je bent welkom voor een gesprek. 

gepost door Jasmien 

Over intimiteit en verlangen, over erotiek en ontrouw

En hoe we dat alles een plaats kunnen geven in een 21ste eeuwse relatie..

Op de MASTERCLASS met ESTHER PEREL in Antwerpen, 10 & 11 januari 2017, volgde ik een intensieve training: Hoe paren helpen om te helen en groeien na ontrouw? 

Ik werk als relatietherapeut vaak met koppels bij wie een affaire een flinke crisis inluidt. Alles komt op losse schroeven te staan. 

Ik werk met buitenechtelijke relaties, in het verleden of heden, gefantaseerd of reëel, bekend of geheim gehouden, die soms kort, soms jàren duren. Ik doe het graag, werken met het thema ontrouw. Vaak sluimeren er ook existentiële thema’s (Existentiële eenzaamheid en verbinding, Vrijheid en verantwoordelijkheid: keuzes maken, Dood, beperkingen en de tragiek van het bestaan). 

Affaires gaan dus ook over betekenis en zingeving. En dat laatste is een kolfje naar mijn hand.

Een affaire die ontdekt wordt leidt bijna altijd een flinke crisis in, die het fundament van vertrouwen en verbondenheid van het paar volledig onderuit haalt. Perel spreekt over de complexiteiten van het huwelijk, seks, intimiteit en monogamie bij paren vanuit een niet oordelend perspectief. Over de motivaties voor ontrouw en hun mogelijke betekenis in verschillende relaties. We onderzochten ook de voor- en nadelen van het vertellen van de waarheid en transparantie, hoe paren terug kunnen bouwen aan vertrouwen en intimiteit en waarom een affaire zelfs een huwelijk kan stabiliseren.

Met nog meer bagage kijk ik er naar uit om koppels te begeleiden.  

Er kan uiteindelijk ook veel goeds uitkomen. Ik kijk naar affaires vanuit twee perspectieven: pijn en verraad aan de ene kant, de kans op zelfontdekking en groei aan de andere kant. Het gaat over uitdagingen, dilemma's en keuzes. Therapie is dan minder gericht op problemen, maar wel op oplossingen, groei en veerkracht. 

www.estherperel.com

www.schoolvoorrelatietherapie.be

Meer info? je bent welkom voor een kennismakingsgesprek. 

gepost door Jasmien 

Partnergeweld anders bekeken. Over koppels die vechten voor de liefde.

Op de studiedag voor systemische counselors op 2/12 van de BVRGS volgde ik een workshop bij Jef Slootmaeckers, collega EFT-therapeut, over partnergeweld. 

Als relatietherapeut werk ik met koppels die regelmatig stevig in de clinch gaan. 

Spanningen, conflicten die escaleren. Scheldpartijen die soms omslaan in fysiek geweld… Trekken, duwen, slaan. Roepen. Gooien met borden. Mensen die voor elkaar kiezen en elkaar toch pijn doen. De schaamte en het schuldgevoel is vaak groot. Mensen nemen zich vaak voor het nooit meer zover te laten komen, doen hun uiterste best en toch gebeurt het een paar weken later opnieuw. Hoe kan een relatietherapeut dit begrijpen? Hoe kan een koppel hiermee aan de slag gaan? 

Gaat partnergeweld over macht en ongelijkheid? Gaat het over daders en slachtoffers? Leidt deze kijk tot het gewenste effect? Voelen mensen zich dan begrepen en gehoord? 

Of gaat het over Liefde? Over de strijd voor verbondenheid? 

Koppels zeggen vaak de volgende dingen: 

“Als hij me voortdurend totaal negeert, krijgt ik het gevoel dat ik steeds minder beteken voor hem. Uiteindelijk ben ik tot alles in staat om hem te laten luisteren.”

“De verwijten blijven maar komen. Het stopt nooit. Het geeft me het gevoel dat ik niet meer kan ademen. De enige weg eruit is uitbreken.”

“ Als ik het gevoel heb dat hij emotioneel onbereikbaar is, dan slaan de stoppen soms bij mij door. ik vind het verschrikkelijk, maar het is vaak sterker dan mezelf. ” 

“Ik weet zelfs niet meer waarover de ruzie gaat, maar plots merk ik dat we aan het vechten zijn.”

We maken een onderscheid tussen ‘koud' en ‘warm' geweld. Koud geweld is emotieloos geweld. Daar gaat deze blog niet over. Warm geweld daarentegen is meestal een emotionele strijd om verbondenheid. Een strijd om gehoord te worden. 

Partnergeweld gaat meer over de impasse die het wederzijds verlies van liefde, verbinding en betrouwbaarheid met zich meebrengt dan over macht en ongelijkheid in de relatie.
— Jef Slootmaeckers

Vechten jullie als koppel voor de liefde, letterlijk en figuurlijk? Wil je het geweld anders bekijken en vooràl er anders mee omgaan?

Je bent welkom in mijn praktijk voor een gesprek. ik kijk samen met jullie naar het negatieve patroon, en help jullie om de negatieve spiraal om te buigen. 

gepost door Jasmien 

Succesverhaal T & J

Succesverhaal

Gisteren kreeg ik deze hartverwarmende mail van T & J. Mijn dag kon niet meer stuk. Ik ben er erg blij mee, en deel hem dus graag. Erkenning krijgen is fijn, maar de echte verdienste komt uiteraard T & J zelf toe: gedeelde kwetsbaarheid verbindt. Het belangrijkste ingrediënt van succes? Geloven in je relatie, volhouden en oefenen, oefenen, oefenen.. 


Beste Jasmien,
 
Normaal gezien hebben we overmorgen avond een afspraak bij je. Toen we dat vorige week in onze agenda zagen en een babysit gingen zoeken, kwamen we tot het besef dat we het eigenlijk niet meer nodig vinden.
 
We hebben de laatste tijd een superdrukke periode in ons leven en dat brengt natuurlijk veel stress met zich mee. Ondanks die stress, gaat alles eigenlijk goed tussen ons. Ik kan niet helemaal beschrijven waarom maar ik vermoed dat we ons enerzijds bewust zijn van onze standaard vicieuze cirkel en anderzijds dat we terug een stuk vertrouwen hebben in elkaar en daardoor niet direct het slechte in elkaars uitspraken en gedragingen zien. Het gevolg is dus dat we onze afspraak van donderdag eigenlijk willen afzeggen omdat we hem niet meer nodig vinden.
 
Alleszins willen we je heeeel erg bedanken, je hebt onze relatie echt gered en ons de tools gegeven om dat in de toekomst zelf te doen. We zullen misschien elk jaar naar zo’n weekend gaan dat je ons hebt aangeraden (zou je daar nog eens de gegevens van kunnen doorgeven?) en als het nodig is, weten we dat we naar jou kunnen komen om de dingen op een rij te zetten.
 
Jasmien, je bent supergoed in je job, heel erg bedankt voor alles!
 
Veel groetjes,
T & J

gepost door Jasmien 

slide_319346_2966865_free-e1438251771895.jpg

6 Mythen over relatietherapie

Goed artikel dat mijn supervisor Lieven Migerode, klinisch psycholoog, relatie en gezinstherapeut (UPC KUleuven) vertaalde.. Ik deel het graag!

6 Mythen over relatietherapie

Het leven is niet vrij van stress. Verwachte (kinderen, werk, familie ...) en onverwachte gebeurtenissen (ziekte, terreur, faillissement …) horen er bij. Daarom is het voor ieder koppel een uitdaging om een positieve, ondersteunende relatie te onderhouden met onze partner in het licht van deze stressoren. Daarbij is het niet ongewoon dat, meer dan aan een zeel te trekken om de moeilijkheden te trotseren, partners zich eerder voor elkaar afsluiten, of zelfs elkaars tegenstanders worden in deze omstandigheden. Dan begint de persoon waarvan je verwacht dat zij/hij altijd aan je zijde zal staan aan te voelen als de vijand. Soms lijkt het er zelfs op dat hoe meer je probeert een probleem op te lossen hoe erger de dingen er voor lijken te staan.
Het goede nieuws is dat een welopgeleide relatietherapeut meestal wel hulp kan bieden. Volgens het laatste overzicht van studies zouden 90% van de paren die begeleiding zoeken bij een goed getrainde EFT therapeut verbetering vaststellen en zouden 70% onder hen de band herstellen. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat vele koppels die voordeel zouden kunnen halen uit relatietherapie aarzelen om hulp te vragen.
 
Daarbij staan vaak foute overtuigingen in de weg. Hieronder willen we zes van deze misvattingen bespreken.

1 De therapeut kiest partij.

Integendeel, een EFT therapeut wordt vooral getraind om te onderkennen hoe beide partners bijdragen en slachtoffer zijn van een gedeelde dans van woede en afstand. Succesvolle therapie veronderstelt juist dat beide partners hun bijdrage gaan begrijpen en doorvoelen, en ervaren hoe zij samen deelnemen aan de relatiepijn.

2 De therapeut zal ons aanraden om uit elkaar te gaan.

De rol van de EFT therapeut is om paren te helpen begrijpen en ervaren hoe hun relatie is fout gelopen en hen dan te begeleiden-zolang zij dit willen proberen- om de relatie te herstellen. De beslissing om in de relatie te blijven hoort altijd het koppel zelf toe.

3 We zijn te ver uit elkaar gegroeid, de situatie is hopeloos.

EFT werkt vaak met langdurige problemen, problemen met een lange geschiedenis. Ook de intensiteit van de pijn en de woede blijken geen goede voorspeller van de uitkomst van EFT therapie te zijn. Het enige duidelijke teken dat therapie niet meer zal helpen is wanneer één van beide partners zich zover, emotioneel, heeft teruggetrokken uit de relatie, dat zij niet mee de nood voelen om te proberen deze te verbeteren.

4 Over onze problemen praten zal ze erger maken.

Dit is een begrijpelijke angst omdat vele koppels net dit hebben ervaren in hun eigen pogingen om de moeilijkheden tussen hen aan te pakken.  Het is zelfs mogelijk dat ze eerdere therapie-ervaringen hebben die inderdaad de moeilijkheden leken erger te maken. Een EFT therapeut is getrained om een veilige ruimte te creëren waarin moeilijkheden op een productieve manier kunnen besproken worden. In vele gevallen zal de therapeut de partners kunnen helpen om hun mislopende pogingen tot herstel op een nieuwe manier te ervaren, zodat er ruimte komt voor heling en verzoening.

5 Relatietherapie is een verspilling van tijd en geld en werkt toch niet.

Hier is een waarschuwing op zijn plaats. Vele therapeuten die met koppels werken zijn niet getraind in een effectief model van relatietherapie. Onderzoek toont aan dat er inderdaad een risico bestaat dat deze interventies niet helpend zullen zijn. EFT is het meest onderzochte en effectief bevonden model van relatietherapie, en wordt als één van twee modellen erkend als empirisch ondersteund door de Amerikaanse Psychologische Organisatie (APA) . Een EFT therapeut wordt geleid door een duidelijke theorie over koppels en kent de kaart van de verandering. EFT is het enige model dat de hoogste standaard van de APA haalt.

6 Hij / zij heeft eerste individuele therapie nodig.

Er worden steeds meer bewijzen aangeleverd dat succesvolle relatietherapie de individuele problemen van de partners kan verminderen zoals angstklachten, depressieve klachten, posttraumatische stress en andere psychologische problemen.  Op zijn minst zal een sterkere, mee ondersteunende relatie, het psychische lijden van beide partners verminderen. Dit wil niet zeggen dat relatietherapie andere psychotherapie kan vervangen wanneer een van beiden lijdt aan een individueel psychologisch probleem. Het is echter wel een goede plek om te starten. Hierdoor slaan de partners de handen in elkaar en werken ze beter samen in de omgang met de moeilijkheden die ze als persoon ervaren.
 
(Met toestemming vertaald door Lieven Migerode uit de ICEEFT news letter)
Ruth Jampol, PhD, Licensed Psychologist Certified EFT Therapist & Supervisor-in-Training Board of Directors, Philadelphia Center for EFT

Benieuwd wat EFT voor jouw relatie kan betekenen? Je bent welkom!

 gepost door Jasmien

EFT relatietherapie

Wat is EFT?

Ik ben opgeleid als contextueel therapeut (2006-2010, Leren over Leven).  Ik ben nog steeds blij met die bagage. Én meer en meer ben ik gebeten door het EFT programma om hechte en veilige relaties te creëren. EFT is een opleiding voor opgeleide therapeuten, die zich specifiek richt op het werken met koppelsLiefde en emoties staan centraal. 

In het begin zag ik EFT als een aanvulling op mijn contextuele basisopleiding. Ondertussen ben ik helemaal in de ban van EFT en is het omgekeerd: ik zie mijn contextuele bagage meer als een waardevolle aanvulling op EFT. 

Des te meer ik als relatietherapeut werk met het EFT model, des te meer vertrouwen ik heb in het proces. Het model lijkt eerder complex, maar is in al zijn eenvoud tot 1 cruciale vraag te herleiden: ‘ben je er voor mij, als ik je nodig heb?' Ook in mijn eigen huwelijk experimenteer ik: dankzij EFT heb ik zelf ook een hechtere en veiligere band met mijn partner. 

tumblr_lojitzZdp81qzwokwo1_r1_1280.jpg

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een nieuwe vorm van relatietherapie. Het brengt de beste inzichten van 50 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de liefde samen. Als therapeut voelt het als een stiel: je moet veel oefenen om het goed in je vingers te krijgen. Wat ik het afgelopen jaar met veel enthousiasme gedaan heb. In september 2016 rondde ik bovendien de Core Skills training met succes af. 

Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in een relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode; de meeste koppels ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie.

EFT is

  • praktisch

  • helder gestructureerd

  • wetenschappelijk onderbouwd

  • gericht op emoties

  • protocollair (een aantal uit te voeren stappen die vastliggen, in 3 fases en 9 stappen). Elk proces blijft uiteraard uniek! 

  • effectiever dan alle andere vormen van relatietherapieën.

Warm en toegankelijk

EFT is een warme en toegankelijke vorm van therapie. Het geeft hoop als blijkt dat de relatie niet zo slecht is, maar dat er een patroon is waar een relatietherapeut raad mee weet. Voor mij als therapeut is het prettig dat EFT een heel praktische vorm van therapie is. Ik weet waar we zijn in het proces, wat te doen en waar naar toe. 

EFT is gebaseerd op de gehechtheids- en systeemtheorieën. Verder gebruikt EFT experiëntele (ervaringsgerichte) interventies om onderliggende hechtingsangsten en onbeantwoorde hechtingsbehoeftes te bereiken. Alle therapiestappen zijn standaard. Het EFT-kader geeft een heldere kaart die een therapeut en een koppel door de therapie leidt. Klik hier voor het meer gedetailleerde EFT-behandelprogramma.

Betrokken therapeut

EFT vraagt om een actieve, directieve en betrokken therapeut: iemand die niet bang is voor het meemaken of oproepen van vaak heftige emoties. Als therapeut ben ik actief met koppels aan de slag en richt ik me ook op verandering in het hier en nu.

De grondlegster van EFT – Sue Johnson

Dr. Sue Johnson is de grondlegster van EFT. In deze video legt ze uit wat EFT verstaat onder een gezond huwelijk. Sue Johnson is psycholoog en een vooraanstaand deskundige in de relatiewetenschap. Het boegbeeld van EFT.. 

Een schat aan informatie vind je o.a. op de website van mijn Nederlandse collega’s: www.eft.nl

Werken met koppels voelt soms aan als ploeteren met zijn drieen. Maar EFT geeft een heldere plattegrond. Als therapeut vertrouw ik het proces, en weet ik in welke richting we moeten ploeteren. Verbinding is de bestemming, en ploeteren is okay!

gepost door Jasmien 

De troost van een filosoof: Alain de Botton over Liefde

Het boegbeeld van de toegepaste filosofie Alain de Botton geeft in een speech zijn kijk op liefde in de 21ste eeuw.. : 

Zijn gedachtegang in dit filmpje van the School of Life is grappig en soms zelfs hilarisch. De Botton maakt komaf met heel wat romantische mythes over de liefde en een duurzame partnerrelatie. Omdat de Botton zo droog benoemt waar het schoentje wringt, gaat er zelfs een bepaalde troost van uit. Voor wie het even moeilijk heeft in de liefde en het gevoel heeft vooral te ploeteren, is dit een aanrader! We moeten de liefde niet opgeven, we moeten gewoon erkennen dat het een vaardigheid is en geen emotie.

The School of Life founder (and voice behind this channel) Alain de Botton lays out his ideas on love in the modern world - at a conference held in London in May 2016 called Zeitgeist [many thanks to them for the film].

Breng je gevoelens onder woorden zodat de ander in de spelonken van je ziel kan kijken en vice versa.
— Alain de Botton

Hij maakt gehakt van een aantal Romantische mythes, en dat helpt om met een verfrissende mindset naar je partner en je relatie te kijken. We leren in de schoolbanken immers niet hoe we moeten liefhebben, en toch is het ontzettend belangrijk voor ons geluksgevoel. 

Voor wie graag leest, is er in het kielzog van zijn filmpje ook zijn roman 'Weg van liefde'. In een blog die ik eerder schreef, leg ik uit waarom het terecht deel uit maakt van mijn stapel favoriete boeken. 

In dit filmpje van de School of Life doet de Botton het in 5 minuten nog eens dunnetjes over (voor mensen die minder tijd hebben). hij beschrijft er zijn post romantic future for love': 

The set of ideas we can call Romanticism is responsible for making our relationships extremely difficult. We shouldn't give up on love; we should just recognise that it's a skill, not an emotion.

Heb je het filmpje bekeken en wil je graag samen kijken naar de invloed van 'romantische mythes' in je eigen partnerrelatie ? je bent welkom in mijn praktijk.. Maak een afspraak

gepost door Jasmien 

meer lezen? Alain de Botton, Weg van liefde, Atlas Contact 

'Love each other even when you struggle to like each other.'

Deze fantastische quote kwam ik tegen op Facebook, gedeeld door The Gottman Institute. 'Love each other even when you struggle to like each other.' 

Partners vinden elkaar niet altijd leuk. De kunst is om wel van elkaar te blijven houden!

Volgens relatietherapeut dr. John Gottman is 69 % (!) van de problemen tussen partners onoplosbaar. Alle koppels hebben conflicten, omdat 2 partners altijd verschillend zijn. Kunst is niet om die problemen 'op te lossen', wel om de dialoog gaande te houden. Als die daloog vastloopt, leidt dat tot een verlies van emotionele verbondenheid, en dát is nefast voor de relatie (niet zozeer de onoplosbare problemen). 

Meer lezen: www.gottman.com . Bekijk je graag hoe jullie die dialoog gaande houden of weer op gang brengen? Welkom in mijn praktijk.  gepost door Jasmien

14068208_10154175204255865_4573452100937237337_n.jpg